På sporet af de sort/hvide huse

Det er især i områderne Herefordshire og Worcestershire, at man ser de sort/hvide bindingsværkshuse…

De sort/hvide huse er enkle, robuste huse bygget op omkring et egetræsskelet, og de har været at finde i England siden det fjortende århundrede. Men selv om de har stået i mange hundrede år, så fungerer de stadig som beboelse, og man bygger stadig efter de samme principper.


© Mia Folkman - Anglofilia

Hvis man er interesseret i at kigge nærmere på de gamle huse, kan man i Herefordshire køre en 60 km lang tur til forskellige bygninger og kirker. Det er en rundtur, der begynder i byen Leominster, og derfra går den til Weobley, Pembridge, Eardisley, Dilwyn, Kinnersley, Sarnesfield, Lyonshall, Kingsland, Kington, Eardisland og tilbage til Leominster. Undervejs kommer man igennem mange hyggelige småbyer og et meget smukt landskab.


© Mia Folkman - Anglofilia

De sort/hvide huse er bindingsværkshuse, hvor skelettet blev fremstillet af uhærdet egetræ og panelerne derefter fyldt ud – af og til med mursten, men oftest med flettede grene, som man dækkede omhyggeligt med en lerblanding. Det var tit hassel, man brugte til de flettede felter, for skønt hasselgrene er bøjelige og føjelige, når de er friske, bliver de hårde med alderen.
Bagefter kalkmalede man panelerne, og det er faktisk først i nyere tid, man er begyndt at male husene sort/hvide. Årsagen var primært et ønske om at fremhæve bindingsværkets mønster, og det er da også utroligt flot.


© Mia Folkman - Anglofilia

Når man bygger med umodnet egetræ (grønt træ), vil det med tiden bevæge sig, når det tørrer ind. Derfor ser man tit store revner og sprækker i træet, men det har ingen praktisk betydning – gammelt og tørt egetræ er hårdt som sten.
Efterhånden gik man over til at bygge murstenshuse; dels fordi stenene blev billigere, og dels fordi der blev mangel på træ. Store skovområder blev ryddet for at få landsbrugsland, og før i tiden var man ikke så opmærksom på at plante nyt.
Men de gamle bindingsværkshuse står stadig, og hvis man vedligeholder dem med materialer, som passer til byggeteknikken, kan de formentlig fortsætte med at stå i endnu et århundrede eller to…

 

Denne artikel er et gæsteindlæg, skrevet af Mia Folkman fra Anglofilia