Accessibility Statement

Toegankelijkheidsverklaring voor www.VisitBritain.com

Deze website wordt beheerd door de British Tourist Authority optredend als VisitBritain. We willen dat zoveel mogelijk mensen deze website kunnen gebruiken. Dat betekent bijvoorbeeld dat u:

  • kleuren, contrastniveaus en lettertypen kunt wijzigen met de instellingen in de browser
  • kunt inzoomen tot 300% zonder dat de tekst van het scherm afloopt
  • door het grootste deel van de website kunt navigeren met behulp van een toetsenbord
  • naar het grootste deel van de website kunt luisteren met een schermlezer (inclusief de meest recente versies van JAWS, NVDA en VoiceOver)

 

We hebben de tekst van de website ook zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

AbilityNet heeft advies over het gebruik van uw apparaat als u een handicap heeft.

 

Hoe toegankelijk is deze website?

We weten dat sommige delen van deze website niet volledig toegankelijk zijn:

  • u kunt de regelhoogte of de afstand van tekst niet wijzigen
  • de meeste oudere PDF-documenten zijn niet volledig toegankelijk voor schermlezersoftware
  • sommige afbeeldingen en actieknoppen hebben mogelijk geen alternatieve tekstuele beschrijving
  • sommige van onze online formulieren zijn moeilijk te navigeren met behulp van een toetsenbord
  • kaarten hebben geen alternatieve inhoud op de pagina
  • sommige elementen op de pagina's voldoen mogelijk niet aan de kleurcontrastnormen

 

Wat te doen als u geen toegang heeft tot delen van deze website

Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens als u content op deze website in een toegankelijker formaat wilt weergeven, bijvoorbeeld een PDF.
Meer toegankelijke formaten kunnen zijn: grote letters; eenvoudig lezen; audio-opname en braille:

 

We zullen uw verzoek in overweging nemen en binnen tien dagen contact met u opnemen.

 

Melden van toegankelijkheidsproblemen met deze website

Wij werken voortdurend aan de verbetering van de toegankelijkheid van deze website. Als u problemen aantreft die niet op deze pagina staan of vindt dat we niet aan de toegankelijkheidsvereisten voldoen, neemt u contact op met:

 

Handhavingsprocedure

De Equality and Human Rights Commission (EHRC) is verantwoordelijk voor de handhaving van de voorschriften van 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (nr. 2). Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop wij reageren op uw klacht, neem dan contact op met de Equality Advisory and Support Service (EASS).

 

Technische informatie over de toegankelijkheid van deze website

VisitBritain zet zich ervoor in haar website toegankelijk te maken overeenkomstig de voorschriften van 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (nr. 2).

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 AA-standaard, vanwege de hieronder vermelde non-conformiteiten.

 

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is om de volgende redenen niet toegankelijk.

 

Niet-naleving van de voorschriften inzake toegankelijkheid

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatief voor tekst, zodat gebruikers met een schermlezer momenteel geen toegang hebben tot deze informatie. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 1.1.1 (niet-tekstuele inhoud). We zijn van plan om uiterlijk 23 september 2020 tekstalternatieven voor alle afbeeldingen toe te voegen.

Sommige tekst heeft onvoldoende kleurcontrast, zodat slechtzienden de voorgrond mogelijk niet goed kunnen onderscheiden van de achtergrond. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum). We zijn van plan om het kleurcontrast uiterlijk 23 september 2020 te wijzigen.

Sommige van onze hyperlinks missen een betekenisvolle beschrijving, zodat gebruikers met een schermlezer problemen kunnen hebben met het begrijpen van de betekenis van inhoud. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 2.4.4 Doel van de link. We zijn van plan om uiterlijk 23 september 2020 een beschrijvende tekst toe te voegen.

Gebruikers kunnen de tekstgrootte niet wijzigen zonder dat de inhoud overlapt. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 1.4.4 (formaat tekst wijzigen). We zijn van plan om de tekstgrootte uiterlijk 23 september 2020 te wijzigen.

Sommige van onze interactieve formulieren zijn moeilijk te navigeren met behulp van een toetsenbord. Sommige formulierbesturingselementen hebben bijvoorbeeld geen ‘label‘. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 3.3.2 Labels of instructies. We zijn van plan om uiterlijk 23 september 2020 labels toe te voegen.

Sommige van onze interactieve elementen, zoals kaarten, zijn niet toegankelijk voor gebruikers met een schermlezer. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele inhoud. We zijn van plan om uiterlijk 23 september 2020 de inhoud opnieuw te creëren zodat deze toegankelijk is of een alternatief op de pagina te bieden.

Sommige van onze PDF's en Excel-documenten voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen. Ze zijn bijvoorbeeld niet gestructureerd om toegankelijk te zijn voor een schermlezer. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 4.1.2 (naam, rolwaarde). We zijn van plan deze uiterlijk 23 september 2020 te corrigeren of te vervangen door toegankelijke HTML-pagina's.

Wanneer we nieuwe tekstuele of visuele content, formulieren, kaarten of documenten publiceren, zullen we ervoor zorgen dat aan de toegankelijkheidsnormen wordt voldaan of in het geval dat we deze na 23 september 2020 op onze website willen houden, zullen we ervoor zorgen dat de normen op deze datum worden nageleefd.

 

Onevenredige last

Wij zijn van mening dat geen van de toegankelijkheidsvereisten momenteel een onevenredige last voor onze organisatie vormt, dus we werken aan het oplossen van alle non-conformiteiten vóór 23 september 2020.

 

Inhoud die niet binnen het bereik van de voorschriften inzake toegankelijkheid valt

PDF's en andere documenten

Veel van onze oudere PDF's en Word-documenten voldoen niet aan de toegankelijkheidsnormen. Ze zijn bijvoorbeeld niet gestructureerd om toegankelijk te zijn voor een schermlezer. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 4.1.2 (naam, rolwaarde).

Sommige van onze PDF's en Word-documenten zijn essentieel voor het leveren van onze diensten. We hebben bijvoorbeeld PDF-bestanden met informatie over hoe gebruikers toegang kunnen krijgen tot onze diensten en formulieren die als Word-documenten zijn gepubliceerd. We zijn van plan om deze uiterlijk 23 september 2020 te corrigeren of te vervangen door toegankelijke HTML-pagina's.

De voorschriften inzake toegankelijkheid vereisen niet dat wij PDF's of andere documenten die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd, corrigeren als ze niet essentieel zijn voor het leveren van onze diensten.

Live-video

Live-videostreams hebben geen bijschriften. Dit voldoet niet aan WCAG 2.1 succescriterium 1.2.4 (bijschriften - live).

We zijn niet van plan om bijschriften toe te voegen aan live videostreams omdat live video is vrijgesteld van de voorschriften inzake toegankelijkheid.

 

Hoe we deze website hebben getest

Deze website wordt regelmatig getest. De tests worden uitgevoerd met behulp van een tool voor het testen van toegankelijkheid - Monsido.

We hebben ons belangrijkste websiteplatform getest, dat beschikbaar is op www.visitbritain.com

 

Wat we doen om de toegankelijkheid te verbeteren

We hebben een werkgroep voor digitale toegankelijkheid opgezet die het project leidt om onze website te verbeteren en toegankelijker te maken.
We hebben de uitdagingen geïdentificeerd en werken aan een oplossing voor deze problemen vóór 23 september 2020.

Deze verklaring is opgesteld op 23 september 2019. Het werd voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2019.