Algemene voorwaarden voor Visit Britain – Welkom in Engeland Europa – Digitale wedstrijd (“Wedstrijd”)

 1. De Organisator van deze Wedstrijd is de British Tourist Authority, een publiekrechtelijk lichaam opgericht onder de Development of Tourism Act 1969 gevestigd op het kantooradres Sanctuary Buildings, 20 Great Smith Street, Londen SW1P 3BT (“Organisator”).

 

 1. Aan de Wedstrijd kunnen inwoners van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Nederland van 18 jaar en ouder meedoen, met uitzondering van werknemers van de Organisator of partners/agentschappen die aan deze Wedstrijd verbonden zijn of familieleden van personeel dat voor deze organisaties werkt. De Organisator behoudt zich het recht voor de geschiktheid van deelnemers te verifiëren, en deelnemers en/of Winnaar(s) worden automatisch gediskwalificeerd indien blijkt dat zij niet volledig voldoen aan de geschiktheidscriteria voor deelname aan deze Wedstrijd.

 

 1. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk vanaf 10:00 uur GMT (MET -1) op 1 maart 2017 en de sluitingsdatum voor inzendingen is om 23:59 uur GMT (MET -1) op 31 maart 2017. Inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet geaccepteerd. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor online inzendingen die niet worden ontvangen of voor vertragingen in de ontvangst of verzending van online inzendingen.

 

 1. Er kan één prijs worden gewonnen.

 

 1. De Prijs bestaat uit standaard retourvluchten (economy class) en een Superbreak-waardebon voor accommodatie en een optionele ervaring tijdens een reis naar Engeland voor twee personen.

Het Prijzenpakket bestaat uit:

 • Retourvluchten (alleen rechtstreekse vluchten in economy class) vanaf de dichtst bij het woonadres van de winnaar gelegen grote easyJet luchthaven naar een easyJet luchthaven in Engeland, afhankelijk van beschikbaarheid en aansluitende vluchten (verstrekt door de Organisator, tot een maximum van €825,- (GBP £700,-).
 • Een Superbreak-waardebon van €1000,- (GBP £850,-) voor reserveringen van accommodatie en een optionele ervaring.

 

Het Prijzenpakket omvat niet het volgende:

 • Reisverzekeringskosten
 • Visums (indien nodig)
 • Reizen van en naar de vertrekluchthaven
 • Transfers van en naar de luchthaven en het hotel in Engeland
 • Zakgeld voor persoonlijke uitgaven

 

Prijsvoorwaarden

 • Zitplaatsen in het vliegtuig worden toegewezen op basis van beschikbaarheid.
 • De gast moet ten minste 18 jaar zijn.
 • De winnaar en zijn/haar gast moeten samen reizen in beide richtingen.
 • Alle elementen van het prijzenpakket moeten als onderdeel van dezelfde reis worden gebruikt.
 • Zodra de tickets zijn uitgegeven, zijn deze alleen geldig voor de vluchten, data en tijden die op de tickets zijn aangegeven. Er zijn geen alternatieven beschikbaar. Naamswijzigingen voor vluchtreserveringen zijn na bevestiging niet toegestaan.
 • Als een vlucht- of hotelreservering door de winnaar wordt geannuleerd, worden er geen alternatieven aangeboden. Voor alle duidelijkheid: compensatie en/of restitutie wordt niet verstrekt.
 • De winnaar en zijn/haar gast moeten beschikken over een geldig paspoort dat nog tenminste 6 maanden geldig is op de reisdatum.
 • De winnaar moet de Organisator informeren over rolstoel- of vergelijkbare toegangsbehoeften.
 • De winnaar kan accommodatie en een optionele ervaring reserveren van een hogere waarde dan de Superbreak-waardebon van €1000,- (GBP £850,-), maar alle kosten boven de €1000,- (GBP £850,-) zijn voor eigen rekening van de winnaar en zijn/haar meereizende gast.
 • De winnaar is volledig verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die worden gemaakt tijdens de reis, inclusief, zonder beperking, kosten van maaltijden, dranken, extra nachten en diensten met de hieraan verbonden belastingen.
 • De Prijs moet tussen 1 mei 2017 en 30 november 2017 worden geboekt en plaatsvinden. De Winnaar moet binnen twee weken na acceptatie van de prijs de door zijn/haar gewenste bestemming in Engeland en de reisdatums tussen 1 mei 2017 en 30 november 2017 bevestigen.
 • De winnaar is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en dat van zijn/haar gast tijdens hun gebruik van de Prijs. De Organisator behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de winnaar en/of de gast van deelname aan de Prijs uit te sluiten indien de partijen niet de aanwijzingen van de Organisator of van andere, bij de Prijs betrokken bedrijven opvolgen, of indien de winnaar en/of gast handelen op een manier die een gevaar oplevert voor zichzelf of het publiek of die naar het oordeel van de Organisator op enige andere wijze asociaal is of een verstoring of overlast voor anderen betekent;
 • Nadat de winnaar zijn/haar acceptatie van de prijs heeft bevestigd, zal de Organisator de winnaar inlichten over hoe hij/zij de prijs kan krijgen en reserveren.
 • De winnaar moet de accommodatie bij Superbreak reserveren om een ervaring in Engeland te kunnen boeken.
   

De totale waarde van de Prijs is ongeveer €1825,- (GBP £1550,-).

 

 1. Om aan de Wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers naar www.visitbritain.com/Traveller gaan en de volgende vraag beantwoorden: “Wat vind je leuk aan Engeland?”, in maximaal 200 tekens, en alle persoonlijke gegevens invullen en de Algemene voorwaarden van de Wedstrijd accepteren.

 

 1. De inzendingen worden op de volgende criteria beoordeeld:
 • Hoe enthousiast en positief het antwoord is; en
 • Hoe creatief het antwoord is.

 

 1. De Organisator verwerpt inzendingen die naar het redelijke oordeel van de Organisator:
 • inhoud bevatten die beledigend is of een negatieve voorstelling zou kunnen geven van de naam, reputatie of goodwill van de Organisator of haar merkpartners;
 • handelsmerken, logo's of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten dat niet jouw eigendom is of wordt gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht (waaronder bekende namen, bedrijfsnamen, enz.);
 • andere personen of bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot de Organisator (inclusief haar partners), in diskrediet brengen, verkeerd voorstellen of beledigen; en
 • een politieke agenda steunen.

 

 1. Visit Britain zal op de vestiging van de Organisator binnen 3 werkdagen na het einde van de Wedstrijd tien (10) geldige inzendingen selecteren op basis van de bovengenoemde criteria. Deze 10 geldige inzendingen worden vervolgens beoordeeld door PromoVeritas, de onafhankelijke controleservice, om de winnaar te selecteren. De jury kan correcte reserve-inzendingen selecteren in het geval van een ongeschikte deelnemer.

 

 1. De beslissing van de jury is definitief en over de uitkomst van de toegekende Prijs zal niet worden gecorrespondeerd. 

 

 1. De Winnaar wordt 3 werkdagen na de jurybeoordeling per e-mail door de Organisator en/of een door de Organisator aangestelde uitvoerende instantie op de hoogte gesteld via het e-mailadres (of indien beschikbaar, andere contactgegevens die op het moment van inzending zijn verstrekt) van de Winnaar dat bij deelname aan de Wedstrijd is opgegeven. De Winnaar moet de e-mail met de kennisgeving binnen 14 beantwoorden en bevestigen dat hij/zij de Prijs accepteert en een bewijs van identiteit en zijn/haar volledige woonadres verstrekken. De jury aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor late antwoorden. In het geval dat de Winnaar de e-mail met de kennisgeving niet binnen de vereiste periode beantwoordt en/of niet alle vereiste informatie voor de uitvoering van de prijs verstrekt, komt elke aanspraak op de Prijs te vervallen en heeft de Organisator het recht om een andere winnaar van de Prijs te kiezen.

 

 1. Deelname aan de Wedstrijd is beperkt tot maximaal één inzending per persoon.

 

 1. De Prijs is niet overdraagbaar, restitueerbaar of omruilbaar en kan niet ten dele of volledig in contanten worden uitbetaald. De Prijs is afhankelijk van beschikbaarheid en de Organisator behoudt zich het recht voor de Prijs ten dele of volledig te vervangen door een prijs die van dezelfde of grotere waarde is. Alle kosten en extra uitgaven die niet uitdrukkelijk bij de Prijs zijn inbegrepen, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de Winnaar. Alle kosten en extra uitgaven die door de Winnaar en meereizende gast worden gemaakt, die niet specifiek als onderdeel van de Prijs worden genoemd, zijn volledig voor rekening van de Winnaar en de meereizende gast. 

 

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor deze Wedstrijd te beëindigen, wijzigen of verlengen in het geval van uitzonderlijke omstandigheden waarover de Organisator geen controle heeft en die de uitvoering van de Wedstrijd beïnvloeden. Als de Prijs bestaat uit tickets voor door derden georganiseerde evenementen en/of ervaringen, dienen de Winnaar en meereizende gast zich aan de algemene voorwaarden van deze evenementorganisators te houden.   

 

 1. De Winnaar en meereizende gast kunnen verzocht worden om deel te nemen aan publicitaire activiteiten in verband met deze Wedstrijd en stemmen ermee in om hun medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor de gegevens van de Winnaar op zijn publiekelijk beschikbare website of digitale platforms te publiceren.

 

 1. Meerdere inzendingen tegelijk door bedrijven, consumentengroepen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige inzendingen, inzendingen van of via een derde of groep, inzendingen via macro’s of op andere geautomatiseerde manieren, en inzendingen die niet volledig voldoen aan de criteria van deze voorwaarden en bepalingen zullen gediskwalificeerd worden en niet geteld worden. Als blijkt dat een deelnemer een (of meerdere) computer(s) gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen door, bijvoorbeeld, het gebruik van ‘computerscript’ of de ‘brute force’-methode, waardoor de identiteit van de deelnemer wordt verborgen door IP-adressen te manipuleren, identiteiten te gebruiken die niet van hem/haar zijn of elke andere geautomatiseerde methode om het aantal inzendingen van de deelnemer te vergroten op een manier die niet in de geest van de Actie is, zullen de inzendingen van deze deelnemer worden gediskwalificeerd en zal elke toegekende prijs ongeldig zijn.

 

 1. Door aan de Actie deel te nemen, gaan deelnemers ermee akkoord dat hun inzendingen voor een periode van maximaal één jaar door de Organisator mogen worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder dat zij daar aanvullend op de toekenning van de Prijs enige verdere compensatie voor ontvangen. De deelnemer behoudt het copyright. Echter, door aan deze Actie deel te nemen gaat de deelnemer ermee akkoord dat de Organisator deze inzendingen op haar website plaatst en mogelijk op andere wijze gebruikt op haar website, Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale mediaplatforms. Ook gaan zij akkoord met ander mogelijk promotioneel gebruik voor maximaal één jaar in door de Organisator gekozen media, zonder dat zij daar aanvullend op de toekenning van de Prijs enige verdere betaling voor ontvangen. Wel wordt de inzending op correcte wijze toegeschreven aan de oorspronkelijke deelnemer.

 

 1. Als deelnemers de relevante onderdelen op het inzendingsformulier invullen, worden hun gegevens door de Organisator bewaard om contact op te nemen voor onderzoeksdoeleinden.  De Organisator zal de gegevens van deelnemers opslaan en verwerken in overeenstemming met het eigen privacybeleid: http://www.visitbritain.com/en/Legal/   

 

 1. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verlies of letsel dat door een deelnemer wordt geleden door deel te nemen aan de Actie of als gevolg van het accepteren of deelnemen aan een willekeurige prijs. Niets sluit de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid.

 

 1. De regels van deze Wedstrijd zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Engelse wet, en de Engelse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid in verband met eventueel daaruit voortvloeiende geschillen.

 

 1. Neem bij vragen over deze Wedstrijd en voor de gegevens van de winnaar contact op met competitions@visitbritain.org met als onderwerp: ‘Welkom in Engeland EU’.