HET BRITSE TOERISME, EEN BRON VAN BANEN VOOR HET LAND

donderdag 21 november 2013

De economie van het toerisme van Groot-Brittannië zou groeien met 3.8% per jaar en dat is sneller dan de groei in sectoren zoals industrie, bouw en detailhandel.

• Momenteel is de sector goed voor 127 miljard pond en dat zou tegen 2025 stijgen tot 257 miljard pond, hetzij 10% van het Britse BBP.

• In 2013 telde de sector meer dan 3 miljoen werknemers in heel het Verenigd Koninkrijk (9.6% van de Britse tewerkstelling).

• Tussen 2010 en 2012 droeg de sector bij tot een derde van de creatie van nieuwe banen in het Verenigd Koninkrijk (175.000 nieuwe banen), een bijdrage die zou groeien met 3,7 miljoen banen tussen vandaag en 2025

• Het toerisme is een sector die actief bijdraagt tot de economische groei.

Sinds 2010 is het toerisme een economische sector die sterk groeit in het Verenigd Koninkrijk, vooral op het gebied van tewerkstelling waar hij goed is voor een derde van de stijging tussen 2010 en 2012. De stijging van het aantal banen in deze sector groeide exponentieel in deze periode, geeft het rapport Deloitte aan.

Volgens dit rapport zou de bijdrage van het toerisme aan de Britse economie 127 miljard pond bedragen in 2013, hetzij 9% van het BBP van het land. De sector telt overigens meer dan 3 miljoen werknemers, hetzij 9,6% van de totale tewerkstelling (+ 173.000 banen tegenover 2010). De groei zou 3,8% per jaar bedragen tot 2025, en dat is beduidend meer dan de groei van de hele Britse economie (groei voorzien van 3% per jaar) en meer dan sectoren zoals industrie, bouw en detailhandel.

Deloitte interesseerde zich in de relatie tussen de stijging van de toeristische inkomsten en het aantal banen dat dit meebrengt en kwam tot volgend besluit: voor elke 54.000 pond inkomsten wordt een bijkomende baan gecreëerd in het Verenigd Koninkrijk.

De impact van het toerisme raakt de hele economie van het land en de invloed ervan is niet beperkt tot de rechtstreekse uitgaven van de toeristen. Deloitte raamt de coëfficiënt van de toegevoegde waarde op 2,2 wat betekent dat voor elke 1000 pond rechtstreekse inkomsten, de onrechtstreekse impact 1200 pond bedraagt.

Inkomend toerisme

Het inkomend toerisme blijft een snelle groeier, de uitgaven van de internationale bezoekers zouden stijgen met meer dan 6% per jaar. De waarde van het inkomend toerisme zou dus groeien van meer dan 21 miljard pond in 2013 tot 57 miljard in 2025, met als gevolg een positieve betalingsbalans binnen een tiental jaar, wat zich niet meer heeft voorgedaan in 40 jaar.

Christopher Rodrigues, Voorzitter van VisitBritain, verklaarde: “Het toerisme is de sluitsteen geworden van de Britse economie. De sector genereerde een derde van de nieuwe banen tussen 2010 et 2012 en heeft de capaciteit om te groeien tot niveaus die ook andere sectoren van de industrie een relance zullen bezorgen.

Het inkomend toerisme is en zal de meest dynamische sector van onze economie blijven, met inkomsten die jaarlijks meer dan 6% zouden toenemen.

Deze zeer mooie cijfers van het inkomend toerisme, die we optekenden na de Olympische Spelen van Londen, zijn een goed voorteken voor de toekomst, maat om het volle potentieel uit onze industrie te halen, moeten we Groot-Brittannië verder internationaal promoten.”

For more information contact:

VisitBritain Media Team

pressandpr@visitbritain.com

Assets to download

Download images in this article

Visit website

Download DOC version of this article