Image ©iStock.com/weible1980

Camden Town

Camden har stått i sentrum for ulike musikkbevegelser gjennom årene og var et senter for motkultur på 1960- og 70-tallet. Det er fortsatt et musikalsk sentrum med mange musikkscener, særlig for metal, indie, jazz og rock. I James Bond-filmen SPECTRE er inngangen til Qs verksted i en dokk under Stables Market.