Image © Hart Walter on flickr

Charles Dickens Museum

48 Doughty Street var Charles Dickens' hjem mellom 1837 og 1839 og her har stor litteratur blitt til. Det er forfatterens eneste hjemsted i London som fortsatt finnes og Dickens skrev Oliver Twist og Nicholas Nickleby mens han bodde her.