Lincoln Castle

Borgen Lincoln Castle ligger på et sted som har vært bebodd siden romertiden. Den var en imponerende middelalderfestning og fungerte som fengsel i georgiansk og viktoriansk tid. Det historiske stedet har også vært med i en rekke filmer og TV-programmer, blant annet Downton Abbey.