National Glass Centre

I det nasjonale glassenteret får du nærmere kjennskap til glassets historie og kan se hvordan glass blir til. Du kan også prøve selv!

National Glass Centre