Image ©Weinstein/Everett/REX

Osterley Park

Det er bare en kort tur med undergrunnen fra sentrum av London og ut til den elegante georgianske eiendommen i Osterley Park. Den ligger omgitt av hager og dyrket mark og er en av få landeiendommer i hovedstaden som er blitt bevart. Interiøret i huset ble brukt til kunstgalleriscenene i Miss Potter.