Image ©iStock.com/dmbaker

Swan Upping

Den tredje uka i juli finner den årlige opptellingen av den kongelige svanebestanden sted. I denne typisk engelske seremonien ser du skarlagensrøde uniformer, tradisjonelle båter og massevis av svaner.