Vaktskifte

Vaktskiftet der nye vakter avløser de gamle kan du oppleve ved Buckingham Palace, Windsor Castle og Horse Guards Parade. Skiftet akkompagneres av et helt militærkorps og det skjer også en overrekkelse av nøklene til slottet. Seremonien er veldig populær og det er gratis å se på, men du bør komme tidlig for å få en god plass.