Vilkår og betingelser for – VisitBritains King Arthur: Legend of the Sword digital («Konkurranse»)

 1. Arrangøren av denne konkurransen er British Tourist Authority («Arrangøren»), en rettslig institusjon innlemmet under loven Development Of Tourism (utvikling av turisme) av 1969, med kontorer i Sanctuary Building, 20 Great Smith Street, London, SW1P 3BT, England.

 

 1. Denne konkurransen er åpen for personer som er minst 18 år og bosatt utenfor Storbritannia, unntatt ansatte i Arrangøren Warner Bros. Entertainment, Inc. («Warner Bros.»), morselskapet, agenter, underselskaper eller partnere/byråer som er tilknyttet denne Konkurransen (sammen med arrangøren heretter «Konkurranseenhetene») , samt deres nærmeste familie og alle andre som er ansatt i noen av disse organisasjonene. Arrangøren forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse, og alle deltakere og/eller vinner(e) vil automatisk bli diskvalifisert hvis arrangøren mener at deltakerkriteriene som gjelder for denne konkurransen ikke er oppfylt.

 

Denne konkurransen er ikke åpen for innbyggere Quebec i Canada, og i delstaten Utah i USA.

 

 1. Konkurransen starter kl. 10.00 den 1. april 2017 og slutter kl. 23.59 den 10. juni 2017 (konkurranseperioden). Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. Arrangøren aksepterer intet ansvar for elektroniske bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.

 

 1. Det er én premie som kan vinnes.

 

 1. Premien består av:
 • 7 netters (8 dagers) reise
 • Tur/retur-billetter i økonomiklasse fra vinnerens nærmeste internasjonale flyplass til Wales (eller alternativ britisk flyplass)
 • Leiebil (inkludert forsikring)
 • 7 netters opphold i minimum 3-stjerners hotell inkludert frokost (to personer i enkeltrom)
 • Adgang til Bounce Below i Snowdonia
 • Middag på The Dungeon Restaurant i Edinburgh
 • Fotomuligheter under omvisning på Isle of Skye

 

Premien inkluderer ikke:

 • Utgifter til reiseforsikring, som vinnerne må ordne selv
 • Visum (når nødvendig)
 • Alle andre utgifter som påløper under reisen, inkludert, men ikke begrenset til, måltider og tips.

[Premiens totalverdi er ca. [2000 pund] basert på flyreiser fra Europa**]

 

 1. Deltakere må svare på følgende spørsmål for å delta i konkurransen: «Fortell oss hvor du har lyst å oppleve et legendarisk eventyr i Storbritannia, og hvorfor» (maksimalt 200 ord), fylle ut alle personopplysninger, og akseptere vilkår og betingelser som gjelder for konkurransen.

 

 1. Denne konkurransen er basert på ferdigheter, tilfeldigheter påvirker ikke utfallet. Hvert konkurransebidrag blir individuelt vurdert ut ifra hvor originalt, kreativt og morsomt det er. Trekningen gjøres rundt 14. juni 2017 i Arrangørens lokaler.

 

 1. Arrangørens avgjørelse er endelig, og utfallet av premietildelingen er ikke gjenstand for diskusjon.

 

 1. Vinneren blir varslet 19. juni 2017 av Arrangøren, og/eller det byrået Arrangøren har valgt til å dele ut premien, via e-postadressen vinneren har oppgitt. Vinneren må svare på denne e-posten innen fem dager og bekrefte at han aksepterer premien, og må legge ved legitimasjon samt komplett postadresse. Arrangøren aksepterer ikke ansvar for konkurransebidrag som kommer for sent. Hvis vinneren ikke svarer på varslings-e-posten og/eller ikke oppgir alle påkrevde opplysninger i løpet av den angitte tidsrammen, skal vinneren miste sin rett til å motta premien, og Arrangøren skal ha rett til å velge en annen vinner.

 

 1. Hver deltaker kan delta med ett konkurransebidrag.

 

 1. Premien kan ikke overføres til andre, kan ikke refunderes og kan ikke byttes i kontanter, verken helt eller delvis. Premien er forbeholdt tilgjengelighet og Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Alle utgifter, både tilfeldige og utgifter som ikke uttrykkelig er inkludert i premien, skal være vinnerens eget ansvar. Enhver kostnad, både tilfeldige og andre utgifter vinneren og eventuell medfølgende gjest pådrar seg og som ikke er spesifikt oppgitt som inkludert i premien, skal være vinnerens og eventuelt medfølgende gjests eget ansvar.

 

 1. Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse, endre eller forlenge denne konkurransen hvis eksepsjonelle forhold som ligger utenfor Arrangørens kontroll, og som påvirker deres mulighet til å gjennomføre konkurransen, inntrer. Premien inkluderer billetter til arrangementer og/eller opplevelser som organiseres og arrangeres av tredjeparter, og vinneren og eventuell medfølgende gjest skal overholde alle regler og betingelser som fastsettes av disse arrangørene.

 

 1. Vinneren(e) og eventuell medfølgende gjest kan være nødt til å ta del i PR-arrangementer i forbindelse med denne konkurransen, og aksepterer å samarbeide med enhver rimelig forespørsel fra Arrangøren, bortsett fra de tilfeller dette er forbudt ved lov. Arrangøren forbeholder seg retten til å publisere opplysninger om vinneren på sine offentlige nettsider eller digitale plattformer.

 

 1. Hvis deltakeren fyller ut relevante felter på deltakerskjemaet, beholder Arrangøren opplysningene som oppgis. Arrangøren oppbevarer og behandler opplysningene i overensstemmelse med sin egen personvernpolicy: www.visitbritain.com/no/nn/personvernerklaering 

 

 1. Deltakere samtykker til at Arrangøren kan kontakte dem med brukerundersøkelser.

 

 1. Deltakere aksepterer å frita, avløse, kompensere og holde Konkurranseenhetene og hver av deres respektive direktører, tjenestemenn, ansatte, agenter og etterfølgere uskadelige fra ethvert og alle krav, ansvar, kostnader (inkludert advokathonorarer), tap, erstatningskrav, bøter eller skade (opptil og inkludert legemlig skade og dødsfall) av alle slag som følger av eller oppstår i forbindelse med: (i) deltakerens deltakelse i konkurransen (inkludert reise til/fra enhver aktivitet i forbindelse med konkurransen); (ii) enhver aksept, eie, misbruk eller bruk av enhver premie (inkludert, uten begrensning, tap, skader eller personskade på deltakerens eller andre personers utstyr eller eiendom eller person, inkludert de som oppstår under reise til/fra premiearrangement eller aktivitet; (iii) de frigitte parters brudd på offentlighets- eller privatrett, anklage om ærekrenkelse eller fremstilling i falskt lys eller basert på enhver anklage om brudd på intellektuell eiendom; og (iv) enhver typografisk, menneskelig eller annen feil i trykket materiell, tilbydelse, utvelgelse, drift eller annonsering av enhver konkurranseaktivitet og/eller premie.

 

 1. Vilkår og betingelser for konkurransen skal reguleres og håndhevelses i samsvar med engelsk lov og engelske domstoler skal ha eksklusiv juridiksjon i forhold til eventuelle tvister som måtte oppstå.

 

 1. For mer informasjon, eller hvis du har spørsmål om konkurransen, kan du ta kontakt med competitions@visitbritain.org  

 

Warner Bros. Entertainment Inc., morselskapet, agenter og underselskaper er ikke ansvarlige for markedsføring, administrasjon eller gjennomføring av denne konkurransen.