Wilton House

Wilton House i nærheten av Salisbury er et av mange historiske innspillingssteder fra filmen Kongens galskap. I filmen fungerer det også som interiøret i Windsor Castle. Åpningskonserten ble filmet i Double Cube-rommet som er det største rommet fra 1600-tallets England som er bevart.