Image ©iStock.com/maxhomand

Winchester Cathedral

Winchester Cathedral er en av Englands største katedraler (den europeiske katedralen med størst total lengde) og et gotisk midtpunkt i den historiske byen. Katedralen er også siste hvilested for forfatteren Jane Austen.