Angel of the North

Angel of the North

Antony Gormleys resliga skulptur har blivit en symbol för Newcastle och nordöstra England. Den är lika hög som fyra dubbeldäckare staplade ovanpå varandra, och har ett vingspann som en jumbojet. Stålängeln har blivit ett av de mest beskådade konstverken i världen. Den ses av 33 miljoner människor om året, eller 90 000 varje dag!

Angel of the North