Baddesley Clinton

Baddesley Clinton ligger i närheten av Warwick och har i många år varit ett av de hus som jag besöker med jämna mellanrum. Inte för att det är jättestort och imponerande, snarare tvärtom. Baddesley är nästan som ett trivsamt hem, som man lätt skulle kunna bo i.

Baddesley Westmidlands
©National Trust Images/Chris Lacey;

Den stora hallen byggdes först – antagligen på 1300-talet – och då som nu är den omgiven av en vallgrav, som man tar sig över via en bro. Senare byggdes två flyglar till, som tillsammans med den låga muren ut mot vallgraven skapar en fin gård med rabatter i geometriska mönster.

Sedan 1600-talet har det inte skett några stora förändringar. Invändigt kan man se den ekkonstruktion som alltid har utgjort grunden för byggnaden. Några av de vackra blyinfattade fönstren har tjusig glasmosaik med heraldiska motiv, och de flesta av väggarna är klädda med träpaneler.

I den stora hallen finns en väldigt stor eldstad i sten med fint utmejslat mönster och på väggarna hänger bonader, som nog gör sitt till för att hålla värmen uppe. Överallt står det vackra gamla möbler i ek och man känner sig nästan frestad att låda handen glida över det blanka träet, som har varit i bruk i så många århundraden.

Baddesley Westmidlands
©National Trust Images/John Millar;

Huset har tillhört familjen Ferrers i 500 år och interiören speglar tiden under drottning Elizabeth I:s styre – en period då det rådde stor religiös oro. I slutet av 1500-talet blev många katolska präster avrättade och några katolska familjer gjorde sitt bästa för att skydda och gömma dem. I några gamla hus kan man därför se de så kallade "prästgömmorna", listigt dolda kammare, där förföljda kunde söka skydd.

Baddesley Clinton har hela tre sådana prästgömmor som har varit i bruk. Det mest dramatiska måste ha varit 1591, när huset blev genomsökt av protestantiska soldater, medan åtta präster gömde sig i en av prästgömmorna.

Baddesley Clinton är inte bara en stämningsfull plats invändigt; utvändigt liknar det en romantisk dröm. På våren är huset klätt i lila blåregn, och när ett svanpar glider fram över det spegelblanka vattnet i vallgraven, är idyllen total.

Baddesley Westmidlands
©National Trust Images/Chris Lacey;

På andra sidan vallgraven ligger parken med snörräta gångar, gamla äppelträd och rabatter i fantastiska färger. Bakom den prydliga parken ligger den välsorterade köksträdgården, befolkad av en trevlig fågelskrämmefamilj.

Baddesley Clinton är välbesökt, så kom gärna dit på en vardag lite utanför högsäsongen. En dag där du kan vandra i fred i omgivningar som inte har förändrats på århundraden. Där tiden står stilla och man ännu kan sitta ostörd och måla i ett hörn av parken, något jag ofta har sett andra besökare göra.

Ett gammalt hus som Baddesley Clinton har upplevt en del, och det är egentligen inte att undra på att det finns många berättelser om övernaturliga händelser. Ljud av fotsteg på de gamla golven och dörrhandtag som vrids av en osynlig hand. Men vid de tillfällen som jag har besökt stället har det bara varit en fridfull och ytterst behaglig atmosfär där.

Baddesley Westmidlands
©National Trust Images/Chris Lacey; 

Denna artikel är ett gästinlägg, skrivet av Mia Folkman från Anglofilia