Bognor Birdman

Bognor Birdman

Det kanske låter kul att hoppa ner från en pir utklädd i fåniga kläder – och det är det också! Därför samlas folk på piren i Bognor varje sommar och gör just det, i Bognor Birdman.