Image ©iStock.com/weible1980

Camden Town

Camden har varit centrum för olika musikrörelser under åren och var något av en samlingsplats för motkultur under 1960- och 70-talen. Det är fortfarande ett blomstrande musiknav idag, särskilt för metal, jazz och rock, och du hittar olika konsertscener utspridda här och där. I Bondfilmen SPECTRE användes en lastkaj som entrén till Q:s verkstad.