Hennes Majestät Drottning Elizabeth II Läs mer om händelser till följd av drottningens bortgång

Image © Hart Walter on flickr

Charles Dickens Museum

Innanför väggarna på 48 Doughty Street, där Charles Dickens bodde mellan 1837 och 1839, skrevs det fantastisk litteratur. Här skrev Dickens både Oliver Twist och Nicholas Nickleby i det enda av författarens hem i London som finns kvar än idag.