Constable Country

Dedham Vale har knappt ändrats sedan John Constable avbildade det pastorala landskapet med sina molntussar i romantiska 1800-talsmålningar. Området sträcker sig över gränsen mellan Essex och Suffolk, och idag kan du besöka Flatford Mill med Willy Lotts hus, som blivit berömt genom tavlan ’Höskrindan’ (’The Hay Wain’).