Pirates of the Caribbean - I främmande farvatten

Johnny Depp, Penelope Cruz och Keith Richards från Rolling Stones återfinns i rollistan i detta piratäventyr. Många inspelningar skedde i Storbritannien och innefattar allt från herrgårdar till kuststäder och även ett universitet.

Hampton Court Palace
St. Ives
Old Royal Naval College