Kung Arthur

Kung Arthur är en legendarisk brittisk ledare som enligt medeltida historia och äventyrsberättelser ledde försvaret av landet mot saxarnas invasion i början av 500-talet. 

Fanns Kung Arthur på riktigt?
Här hittar du Kung Arthur och riddarna vid runda bordet i Storbritannien
Platser där du kan hitta svärdet i stenen