Kungliga evenemang

Pompa, ståt och kungliga traditioner som sträcker sig flera sekler bakåt i tiden. Kungliga evenemang erbjuder alla möjliga sorters uråldriga traditioner och festligheter, från den ceremoniella låsningen av Towern till elegansen runt galopptävlingarna Royal Ascot och Trooping of the Colour.

Kungliga ceremonier och ståt
Royal Military Tattoo
Parlamentets högtidliga öppnande
Trooping the Colour
Swan Upping
Braemar Highland Gathering
Vaktavlösningen
Royal Ascot