Hennes Majestät Drottning Elizabeth II Läs mer om händelser till följd av drottningens bortgång

The Lowry

The Lowry är en verkligt anslående byggnad, och ett livligt centrum för konst och underhållning. Den inhyser Storbritanniens största samling konst av L. S. Lowry, en konstnär som avbildade mängder av nordengelska industriscener. Byggnaden innehåller även två teatrar.