Hennes Majestät Drottning Elizabeth II Läs mer om händelser till följd av drottningens bortgång

Portsmouth Historic Dockyard

Portsmouth Historic Dockyard innehåller en fantastisk samling skepp som spelat nyckelroller i historien. Det kanske mest fantastiska av alla är amiral Lord Nelsons flaggskepp, Victory. Vandra runt på däcken, se var Nelson dog i strid och tänk dig tillbaka till den fasansfulla sjökrigsföringen på 1700-talet.