Witley Court

Witley Court är ett vackert skal av ett imponerande palats med en överdådig fontän...

Ett besök till Witley Court är en speciell upplevelse, eftersom det stora palatset från 1800-talet brann ner 1937, så att endast skalet återstår. Men det är trots det oerhört fascinerande att vandra runt i de tomma rummen, där det finns väggar men varken golv eller tak, medan man försöker föreställa sig hur storslaget huset en gång har varit.


© Mia Folkman - Anglofilia

Ursprungligen stod det ett mer beskedligt hus på platsen, men med tiden blev det tillbyggt så att egendomen till sist fick prägeln av ett italienskt palats. Det var själva meningen att Witley Court skulle imponera, och fotografier från tiden före branden visar ett hus med vackert utsmyckade tak och stora salar med förgyllningar, kolonner och statyer.

Två familjer, som båda hade tjänat förmögenheter på industrin, satte sin prägel på egendomen. Familjen Foley ägde Witley Court i nästan två århundraden, och egendomen gick i arv från den ene Thomas Foley till den andre. Men 1837 var den siste Foley tvungen att sälja egendomen för att betala den skuld som familjen hade ackumulerat.

Därefter köptes Witley Court av familjen Ward. När William Humble Ward, som senare blev earl av Dudley, övertog egendomen från sin far, satte han igång med att ge den vackra trädgården en mer elegant prägel med klippta buskar och en överdådig fontän.


© Mia Folkman - Anglofilia

Witley Court blev symbolen för rikedom och politiskt inflytande, men vid en tidpunkt i slutet av 1800-talet började det att gå utför för earlen, som trots den fina titeln och ett extravagant leverne hade det sisådär med ekonomin. Ryktet sa att man senare fann att de två stora urnorna, som stod vid trappans fot, var fyllda med obetalade räkningar.

1920 upprepade historien sig, och man var tvungen att sälja huset. Den här gången blev det en miljonär och trappfabrikör som övertog det, och under hans ägo brann huset. Under loppet av en enda natt blev århundradens historia till aska och spillror.


© Mia Folkman - Anglofilia

Efter branden låg resterna av den storslagna egendomen orörda i åratal. Ingen ville ta sig an ett restaureringsuppdrag av sådana dimensioner, och huset var nära att bli jämnat med marken. Först 1988 åtog sig English Heritage ansvaret för egendomen.

Allt av värde var för länge sedan sålt, så det var inte mycket som återstod av Witley Court när organisationen övertog egendomen. Sedan dess har ett stort restaureringsprojekt säkrat framtiden för detta fantastiska ställe, som är ett av Worcestershires populära utflyktsmål. Och den jättestora fontänen sprutar nu vatten lika livligt som den gjorde när den en gång i tiden uppfördes.

 

Denna artikel är ett gästinlägg skrivit av Mia Folkman från Anglofilia