Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je toegang tot en gebruik van alle websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door de British Tourist Authority ("BTA", "wij"/"we" en "ons"), een statutair orgaan dat onder de Development of Tourism Act 1969 is opgenomen, met onder meer websites die aan jou beschikbaar worden gesteld onder de namen "VisitBritain" en "VisitEngland".

 

De toegang tot en/of het gebruik van elk onderdeel van deze website houdt in dat je instemt met deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om zo nu en dan wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden, en wanneer je gebruik blijft maken van deze website, houdt dat in dat je instemt met alle eventueel aangebrachte wijzigingen.

 

Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, geven wij geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid daarvan en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen.

 

Het gebruik van deze website is voor jouw eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (waaronder, hoewel daartoe niet beperkt, schade door zakelijk verlies of winstderving) die uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins is ontstaan door het gebruik van of onmogelijkheid tot het gebruik van deze website, of elk daarin bevat materiaal, of door elke handeling die wordt begaan of elke beslissing die wordt genomen ten gevolge van het gebruik van deze website of enig dergelijk materiaal.

 

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige tools, producten of content van derden die op onze website(s) staan of daarop beschikbaar aan jou zijn gesteld of voor enige website(s) van derden waarnaar onze website(s) links hebben via hypertextlinks, banners, knoppen, of andere dergelijke functies. Dergelijke links naar websites van derden zijn voor je gemak opgenomen op een "as is"-basis zonder expliciete of impliciete garantie voor de op alle websites van derden geboden informatie.

 

Indien van welke van deze voorwaarden dan ook wordt vastgesteld dat ze onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar zijn vanwege de wetgeving van een bepaalde staat of een bepaald land waarin deze voorwaarden zouden moeten gelden, dan zullen ze tot in zoverre en binnen de jurisdictie waarin ze onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn, worden opgeheven en worden verwijderd uit de betreffende clausule, en zullen de resterende voorwaarden blijven staan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

 

Deze voorwaarden vallen onder het Engelse recht en zijn als zodanig opgesteld.

 

Toegankelijkheid van onze websites

Wij hebben deze website ontwikkeld om een zo groot mogelijk publiek te dienen door rekening te houden met de behoeften van en systeem voor mensen met verschillende mogelijkheden. De website voldoet aan het Web Accessibility Initiative van het World Wide Web Consortium, 2.0 Level AA.

 

Nuttige websites:
Accessibility Standards: W3C Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA

 

Verklaring van auteursrecht

Tenzij anderszins aangegeven, zijn het auteursrecht en alle andere rechten van al het materiaal op deze website eigendom van ons.

 

Het is toegestaan om op de volgende voorwaarden delen van deze website af te drukken en te downloaden:

a. Het gebruik van documenten en bijbehorende afbeeldingen op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en/of voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

b. Alle kopieën van deze pagina's die zijn opgeslagen op een schijf of een ander opslagmedium mogen uitsluitend worden gebruikt om opnieuw te worden bekeken of om delen af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

c. Alle documenten of bijbehorende afbeeldingen op deze website mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd.

 

d. De afbeeldingen op deze website mogen niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt.

e. Op alle kopieën moet de verklaring van auteursrecht (© British Tourist Authority 2016) vermeld zijn.

 

f. Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of opgeslagen op welke andere website dan ook.

 

Onze aanwezigheid op websites van sociale media

Wij hebben accounts op websites van sociale media, zoals twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook en Flickr.

 

Wij verwelkomen je opmerkingen of vragen op onze pagina's van sociale media en stimuleren een open discussie.

 

Wij vragen onze volgers echter om zich aan bepaalde goede praktijken te houden om ervoor te zorgen dat onze pagina's voldoen aan de wetgeving en regelgeving waaronder de overheid valt, en om een uitnodigende omgeving voor al onze volgers te scheppen.

 

Daarom zullen wij opmerkingen verwijderen die:

 • scheldwoorden, krenkend, beledigend of obsceen taalgebruik bevatten;
 • mogelijk smadelijke of lasterlijke beweringen bevatten;
 • spam bevatten of producten promoten of daarvoor reclame maken, behalve wanneer dat voor een evenement, publicatie of dergelijke zaak is die direct relevant voor ons is;
 • materiaal bevatten dat mogelijk vertrouwelijk of commercieel gevoelig is of dat leed of verlies voor personen kan veroorzaken;
 • bedoeld zijn om de beheerder van de pagina of andere gebruikers lastig te vallen.

 

Wij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving alle posten verwijderen die in strijd zijn met bovengenoemde regels, en onze beslissing moet dan als definitief worden gezien. Wij zullen geen enkele opmerkingen van jou bewerken.

 

Door gebruikers gegenereerde content

Alle door gebruikers gegenereerde content, zoals alle schriftelijke content waaronder blogs, foto's, afbeeldingen, audio- of videocontent die door jou op onze websites gepost of daarnaar geüpload worden, kan worden onderworpen aan moderation.

 

Richtlijnen van moderation
De term "pre-moderation" betekent dat opmerkingen niet direct gepubliceerd worden, maar eerst door moderators worden gecontroleerd. Moderators bewaken de website gedurende kantooruren van maandag tot en met vrijdag, en streven ernaar om opmerkingen zo snel mogelijk te verwerken.

 

Het gaat hier niet om het censureren van je standpunten. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat de discussie eerlijk is, niemand uitsluit, en relevant en opbouwend is. Moderation wordt niet ingezet om legitieme, beredeneerde discussie over de kwesties in het betreffende document te onderdrukken.

 

Doorgaans keuren wij opmerkingen goed voor publicatie als ze:

 • Andere mensen respecteren. Opmerkingen mogen niet kwaadaardig of beledigend van aard zijn, en ze mogen geen persoonlijke aanval op iemands persoonlijkheid inhouden.
 • Niet aanzetten tot haat op grond van ras, geloof, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken.
 • Geen scheldwoorden, hatelijk of obsceen taalgebruik bevatten.
 • Geen persoonlijke gegevens bekendmaken, zoals privéadressen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere online contactgegevens.
 • Niet in strijd zijn met de wetgeving. Hiertoe behoren ook smaad en laster, vergoelijking van illegale activiteiten, en inbreuk op auteursrechten.
 • Redelijk beknopt zijn en de website niet spammen.
 • Geen reclame maken voor commerciële producten en diensten. Je kunt relevante producten en diensten wel noemen als ze je opmerking maar ondersteunen.
 • Zich niet voordoen als komende van een andere persoon of organisatie of onterecht beweren een andere persoon of organisatie te vertegenwoordigen.
 • Worden gepost in het Engels. Helaas hebben wij momenteel niet de middelen voor moderation van opmerkingen in andere talen.
 • Zich aan het onderwerp houden. Post geen berichten die geen betrekking hebben op het onderhavige onderwerp.

 

Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan toestemming aan je ouders of voogd voordat je een opmerking plaatst. Zonder deze toestemming is het zulke gebruikers niet toegestaan om deel te nemen of persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

 

Wij behouden ons het recht voor om elke door gebruikers gegenereerde content te allen tijde op te schorten. Wanneer wij ervoor kiezen om een opmerking niet te publiceren vanwege andere dan de hierboven vermelde redenen, zullen wij een e-mailbericht aan de gebruiker sturen waarin wij onze redenen uiteenzetten en hem/haar uitnodigen om gepaste wijzigingen aan te brengen, zodat opnieuw kan worden bekeken of de content nu wel geschikt is voor publicatie op een van onze websites.

 

De respectievelijke auteurs behouden het auteursrecht op de oorspronkelijke teksten en het auteursrecht op alle opmerkingen.

 

Als je contact met ons wilt opnemen voor officiële communicatie, ga dan naar het onderdeel "contact us" van onze website.

 

Vrijheid van informatie

De Freedom of Information Act 2000 geeft het publiek het recht op toegang tot informatie van openbare instanties.

 

Het onderdeel "Over ons" op onze website bevat informatie over ons als organisatie, waaronder onze taken en verantwoordelijkheden, de structuur van onze organisatie en ons bestuur.

 

Als de informatie die je nodig hebt niet beschikbaar is op onze website, stuur dan een e-mail naar foi@visitbritain.org.