Privacy

British Tourist Authority

Privacy Policy

Dit privacybeleid is in juli 2016 voor het laatst herzien.

 

De British Tourist Authority ("BTA", "wij"/"we"en "ons") is een statutair orgaan dat onder de Development of Tourism Act 1969 is opgenomen, en dat gevestigd is te Sanctuary Building, 20 Great Smith Street, London, SW1P 3BT, UK.

 

Wij voeren onze statutaire taken uit om het toerisme naar en binnen Groot-Brittannië onder de namen "VisitBritain" en "VisitEngland" te bevorderen.

 

De BTA verwerkt gegevens in verband met alle persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld of ontvangen ten gevolge van jouw gebruik van al onze producten, diensten, applicaties, websites (waaronder alle webwinkels) en klantondersteunende communicatie.

 

In dit privacybeleid wordt toegelicht welke soorten gegevens wij kunnen verzamelen en opslaan, hoe die gegevens worden gebruikt en met wie die gegevens worden gedeeld. Ook wordt aangegeven hoe je met ons contact kunt opnemen indien je vragen of bezorgdheden over deze gegevens hebt.

 

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit beleid aan te brengen. Wanneer je gebruik blijft maken van onze producten, diensten, applicaties en websites die onder dit beleid vallen, houdt dat in dat je instemt met alle eventuele wijzigingen van dit beleid die wij zo nu en dan kunnen aanbrengen.

 

 1. Welke gegevens wij verzamelen
 2. Hoe wij gebruikmaken van persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt of die wij verzamelen
 3. Het delen van je persoonlijke gegevens
 4. Internationale overdracht van je gegevens
 5. Marketingmededelingen
 6. Beveiliging van je persoonlijke gegevens
 7. Cookies
 8. Toegang tot je persoonlijke gegevens en jouw rechten
 9. Links naar websites van derden

 

1. Welke gegevens wij verzamelen

We kunnen op een aantal verschillende manieren gegevens over jou verzamelen. Let dus op wanneer je gegevens aan ons verstrekt, vooral bij het invullen van vrije tekstvelden of het uploaden van content, documenten en andere stukken. Sommige van onze diensten kunnen geautomatiseerd zijn, en dan zien we misschien niet dat je ons per abuis onjuiste of gevoelige informatie hebt verstrekt.

 

 • Gegevens die je aan ons verstrekt
  Steeds wanneer je interactie met ons hebt, kun je gevraagd worden om aan ons gegevens over jou te verstrekken. Bijvoorbeeld:
  • Voor een aantal van onze producten of diensten kan het nodig zijn dat je een account aanmaakt of bepaalde gegevens verstrekt om gebruik te kunnen maken van een bepaald product of een bepaalde dienst. We kunnen je vragen diverse gegevens te verstrekken, zoals je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats, contactgegevens, de van toepassing zijnde identificatienummers van de apparaten waarvan je gebruikmaakt om toegang te verkrijgen tot bepaalde applicaties en diensten en deze te ontvangen, interesses, voorkeuren met betrekking tot je account en marketingvoorkeuren.
  • Wanneer je via een van onze erkende kanalen een van onze producten of diensten aankoopt, je daarvoor aanmeldt of je daarop abonneert, kunnen we je vragen gegevens te verstrekken zoals je contactgegevens, de van toepassing zijnde identificatienummers van de apparaten voor het gebruik van je bepaalde product of producten, de leveringsdatum en locatie van aankoop en betalingsgegevens.
  • Wanneer je met ons contact opneemt voor ondersteuning door de klantenservice (via alle communicatiemiddelen, waaronder schriftelijke communicatie of via een van onze websites, ondersteunende fora, telefoon, e-mail, sms, of onze sociale media), kunnen we alle communicatie met de klantenservice registreren en gegevens opslaan over de betreffende communicatie, waaronder je naam, het product dat of de producten die je hebt gekocht, de reden waarom je contact met ons hebt opgenomen, en het advies dat we aan jou hebben gegeven, zodat we de oplossing van alle kwesties die bij de klantenservice worden aangekaart kunnen volgen en voor trainingsdoeleinden voor onze klantenservice kunnen inzetten.
  • Wanneer je lid wordt van of deelneemt aan een van onze loyaliteitsprogramma's, kunnen we gegevens verzamelen betreffende je gebruik van het loyaliteitsprogramma en de beloningen die je vordert.
  • Wanneer je ons bezoekt tijdens een openbaar evenement, zoals een beurs of tentoonstelling, of deelneemt aan een van onze enquêtes, prijsvragen of loterijen, kunnen we om gegevens vragen, zoals je visitekaartje, naam, contactgegevens, interesses en marketingvoorkeuren.
  • Wanneer je gebruikmaakt van onze applicaties en diensten of andere platformen, ontvangen we misschien content die je wilt uploaden, zoals productbeoordelingen, opmerkingen, foto's en forumposten, of details van je interesses en voorkeuren die je aan ons wilt verstrekken, bijvoorbeeld selectie van de diensten waarvan je graag gebruik wilt maken.

 

 • Gegevens die wij uit andere bronnen verzamelen
  We kunnen ook gegevens verzamelen uit algemeen beschikbare bronnen en van derden, waaronder:
  • Wanneer je bij ons een aankoop wilt doen, kunnen we krediet- en financiële controles uitvoeren om er zeker van te zijn dat je geen frauduleuze betaling doet en dat je een gepaste kredietwaardigheid hebt.
    
 • Gegevens die wij met betrekking tot sociale netwerken verzamelen
  Als je gebruikmaakt van de pagina's van een van onze sociale netwerken of applicaties of van een van onze producten of diensten waarmee interactie met sociale netwerken kan plaatsvinden, kunnen we gegevens ontvangen die betrekking hebben op je accounts in die sociale netwerken.
  Bijvoorbeeld:
  • Als je met je account van een sociaal netwerk inlogt op een van onze websites, diensten of applicaties, kunnen we basisgegevens uit je profiel op dat sociale netwerk ontvangen. Welke basisgegevens we ontvangen kan afhankelijk zijn van de privacyinstellingen van je account bij dat sociale netwerk, maar ze kunnen bestaan uit je identificatienummer in dat sociale netwerk, naam, profielfoto, geslacht en woonplaats. We kunnen ook extra gegevens uit je profiel ontvangen als je ons toestemming geeft om daartoe toegang te verkrijgen.
  • Als je in een van onze websites of diensten op een "vind-ik-leuk", "+1-knop" of "tweet" of soortgelijke knop klikt, kunnen we het feit dat je dit gedaan hebt registreren. Bovendien kan de content die je bekijkt doorgestuurd worden naar je profiel van dat sociale netwerk of de feed. We kunnen gegevens ontvangen over verdere interacties bij deze doorgestuurde content (bijvoorbeeld als jouw contacten op een link in de geposte content klikken), die we in verband kunnen brengen met de gegevens die we over jou hebben opgeslagen.
  • Als je op een "vind-ik-leuk"’, "+1-knop" of soortgelijke knop op een van onze pagina's van een sociaal netwerk klikt, kunnen we gegevens ontvangen over je profiel in dat sociale netwerk, afhankelijk van de privacyinstellingen van je account bij dat sociale netwerk.

Voor meer informatie en de bijzonderheden over hoe je de toegang tot je profiel in sociale netwerken kunt beheren kun je het privacybeleid en andere richtlijnen van je sociale netwerken bekijken die beschikbaar zijn op hun de websites.

 

 • Gegevens die wij verzamelen als je gebruikmaakt van onze websites, producten, diensten en applicaties
  Om de ervaring van gebruikers te verbeteren worden door een aantal van onze websites, producten die via internet worden ingeschakeld, en diensten en applicaties gegevens aan ons doorgegeven over hoe je daar gebruik van maakt, waaronder:
  • Gegevens over je gebruikspatronen, de content (inclusief eventuele advertenties) die je bekijkt en waar je interactie mee hebt, waaronder gegevens over de diensten en applicaties waar je via een rechtstreekse verbinding gebruik van maakt om diensten te personaliseren voor jouw specifieke behoeften. Als je gebruikmaakt van onze websites, kunnen we bijvoorbeeld gegevens verzamelen over je bezoek, zoals met welke browser je werkt, welke pagina's je bekijkt, en welke items je hebt aangeklikt of aan je winkelmandje hebt toegevoegd.
  • Logbestanden van diensten, producten of servers waarin technische gegevens zijn opgeslagen over je gebruik van websites, producten of diensten, zoals je IP-adres, het identificatienummer van je apparaat of apparaten, het domein, de instellingen van het domein, het apparaat en de applicatie, fouten en de activiteit van de hardware. We kunnen gebruikmaken van je IP-adres om je woonplaats of land van herkomst te bepalen.
  • Apparaatgegevens zoals het identificatienummer van je apparaat of apparaten, waaronder informatie over waar je apparaat zich fysiek bevindt. Bijvoorbeeld wanneer je een dienst of applicatie met geolocatie gebruikt en toestemming hebt gegeven dat je locatie mag worden gedeeld.
  • Interesses en voorkeuren die je opgeeft tijdens het instellen van of aanmelden voor een product of dienst.

 

2. Hoe wij gebruikmaken van persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt of die wij verzamelen

We kunnen de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt of die wij verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken, waaronder:

 

 • Algemeen
  • Om je een product of dienst waarom je hebt verzocht te bieden (inclusief alle back-ups en herstelmogelijkheden), om je aankoop aan je te leveren of om ervoor te zorgen dat je kunt profiteren van een relevante speciale aanbieding of actie (en om te voldoen aan de verplichtingen die we onder een andere eventuele overeenkomst met jou hebben).
  • Om fraude te voorkomen en onderzoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gegevens over apparaten zoals een identificatienummer van een apparaat of apparaten om er zeker van de zijn dat eventuele vouchers of kortingen in verband met acties of reclamecampagnes niet frauduleus worden geïnd, om te controleren of een betaling niet frauduleus heeft plaatsgevonden.
  • Om een of meerdere databases van de gebruikers aan te maken en te beheren, met onder meer basisgegevens van de account (zoals je naam, geboortedatum, adres, contactgegevens), een van toepassing zijnd identificatienummer van een apparaat of apparaten (betreffende de apparaten waarvan je gebruikmaakt om toegang te verkrijgen tot bepaalde applicaties en diensten), gebruiksgegevens van de desbetreffende producten of diensten en gegevens over voorkeuren die je zo nu en dan aan ons hebt verstrekt. Als onderdeel van onze voortdurende activiteiten voor het beheer van onze klantenrelaties kunnen we diverse databases samenvoegen tot één database of anders afzonderlijke databases aan elkaar koppelen om je accounts effectiever te kunnen beheren.
  • Om onze medewerkers te trainen en kwaliteitsbewaking toe te passen, vooral met betrekking tot medewerkers voor klantenrelaties bij onze callcenters, e-mailcorrespondentie en andere klantondersteunende diensten.
  • Om naar jouw meningen te vragen over onze producten en diensten en om onderzoeken uit te voeren.
  • Om je zoekacties en verzoeken om informatie te faciliteren en verwerken wanneer je contact met ons opneemt over onze websites, producten en diensten.
  • Om prijsvragen of loterijen te houden en andere actieaanbiedingen te verschaffen op al onze platformen (web/onlinemedia evenals offlineplatformen waaronder bij tentoonstellingen, beurzen en evenementen), om contact op te nemen met de winnaars en om prijzen te verstrekken aan de winnaars en, indien van toepassing, aan bijbehorende gasten.
  • Om te kunnen beoordelen of we jou in dienst willen nemen als je contact met ons hebt gezocht via een van de sollicitatiepagina's van onze websites.
    
 • Ondersteuning bij afrekening
  Wanneer je gebruikmaakt van onze applicaties en diensten (waaronder alle webwinkels) kunnen we de bijzonderheden van producten die je wilt aanschaffen en je e-mailadres verzamelen wanneer je het formulier voor de afrekening invult. Als je je aankoop niet afrondt, kunnen wij en/of onze erkende partner(s) voor de afrekening aan de hand van deze gegevens contact met je opnemen om onze ondersteuning aan te bieden (bijvoorbeeld in geval je technische problemen hebt ondervonden waardoor je een transactie niet hebt kunnen voltooien).
  Dit is een optionele dienst. Je kunt er te allen tijde voor kiezen om geen e-mails van de ondersteuning bij afrekening te ontvangen door op de link te klikken onderaan elke e-mail voor ondersteuning bij afrekening.
   
 • Marketingmededelingen
  We kunnen je gegevens gebruiken om je updates over onze producten en diensten, nieuwsbrieven en andere mededelingen over bestaande en/of nieuwe producten en diensten te geven per post, e-mail, telefoon, berichten via een rechtstreekse verbinding en/of sms, als je ons vooraf toestemming hebt gegeven of als we dat anderszins onder de toepasselijke wetgeving mogen doen.
   
 • Gepersonaliseerde content, aanbevelingen en advertenties
  We kunnen de gegevens die we verzamelen en/of alle gegevens die je met ons deelt gebruiken om onze webwinkels, diensten, content, aanbevelingen en advertenties voor jou te personaliseren. Je kunt dit merken wanneer je gebruikmaakt van onze producten en diensten, wanneer wij je marketingmededelingen sturen en wanneer je onze eigen websites en die van derden bezoekt waarop advertenties staan van ons of van onze adverterende partners (je kunt bijvoorbeeld een advertentie zien voor een product dat je onlangs op een van onze websites hebt bekeken).
  Bij sommige personalisering die je op onze websites of in onze onlineadvertenties ziet wordt er gebruikgemaakt van cookies die wij of onze adverterende partners hebben ingesteld. Ga voor meer informatie hierover naar Cookies Policy. In andere gevallen kunnen onze applicaties en diensten specifieke instellingen hebben om gepersonaliseerde content te beheren. Raadpleeg de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de betreffende applicatie of dienst voor meer informatie hierover.
   
 • Statistieken en research
  We kunnen gebruikmaken van je gegevens om profielen van gebruikersgroepen of segmentgegevens aan te maken en anderszins om anonieme, samengevoegde statistieken aan te maken over het gebruik van onze websites, producten en diensten, die wij met derden kunnen delen en/of openbaar beschikbaar kunnen stellen.
   
 • Verbetering van producten en diensten
  We kunnen gebruikmaken van je gegevens om onze bestaande producten, diensten en applicaties te verbeteren, nieuwe aanbiedingen, aanbevelingen, advertenties en andere mededelingen te ontwikkelen, en om meer te weten te komen over de aankoopvoorkeuren van klanten in het algemeen.
   
 • Publicatie van je beoordelingen, opmerkingen en content
  Daar waar je productbeoordelingen, opmerkingen of content naar onze websites of diensten hebt geüpload en deze openbaar zichtbaar hebt gemaakt, kunnen we deze elders, waaronder in onze eigen advertenties, koppelen, publiceren of bekendmaken.
   
 • Fora
  Telkens wanneer je op een onlineforum van ons een post of draadje plaatst of daarop reageert, kunnen we, behalve dit forum als een dienst te bieden, ook de naam van het forum en de datum en tijd van jouw post of draadje bij je accountgegevens registreren. Dit doen wij om de doorsneegebruikers van onze fora beter te kunnen begrijpen en om onze marketingmededelingen zodanig te selecteren of aan te passen dat ze inspelen op je forumactiviteiten. We maken bij het verzenden van marketingmededelingen geen gebruik van de feitelijke content van jouw posten of draadjes.
   
 • De gegevens die wij verzamelen combineren
  We kunnen de gegevens die wij verzamelen uit de verschillende, hierboven in paragraaf 1 "Welke gegevens wij verzamelen" aangegeven bronnen verzamelen, koppelen of combineren. Gegevens kunnen worden gekoppeld door middel van een unieke identificatie, zoals een cookie of accountnummer. Anderszins kunnen we besluiten om twee of meer databases te combineren tot één database met klantgegevens.
  We kunnen dit doen om het voor jou en/of ons gemakkelijker te maken (bijvoorbeeld zodat je je eenvoudiger voor een nieuwe dienst kunt aanmelden), om je een beter aansluitende ondersteuning te kunnen bieden wanneer je contact met ons opneemt, en om je betere, gepersonaliseerde diensten, content, marketing en advertenties te kunnen bieden.

 

3. Het delen van je persoonlijke gegevens

Over het algemeen houden we ons niet bezig met het delen van of prijsgeven van je persoonlijke gegevens aan derden zonder jouw toestemming. Maar daarop zijn enkele uitzonderingen:

 

 • Onze erkende gegevensverwerkers en dienstverleners
  We kunnen gebruikmaken van de diensten van derden die bepaalde gegevens voor ons verwerken (en die als onze erkende gegevensverwerkers fungeren). Voorbeelden van erkende gegevensverwerkers kunnen zijn: partners voor de facturering en de afrekening, gegevensanalisten die namens ons voor bovengenoemde doeleinden gegevens verwerken. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van de diensten van derden om content te personaliseren, aan bestellingen te voldoen, pakketten te leveren, post en e-mails te verzenden, sms'en te verzenden, marketingondersteuning te bieden, betalingen per creditcard te verwerken, fraudecontrole uit te voeren en klantendiensten te bieden.

Wanneer zij als onze erkende gegevensverwerkers fungeren, zijn deze derden die diensten aan ons leveren verplicht om alleen gegevens te verwerken volgens de door ons opgestelde aanwijzingen, overeenkomstig dit privacybeleid, en zijn ze gehouden aan de gepaste verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en veiligheid.

 

 • Nieuwsbrieven van derden
  Als je verzocht hebt of toestemming hebt gegeven om informatie of nieuwsbrieven te ontvangen van een van onze zakelijke partners, kunnen we je gegevens aan hen doorgeven, zodat zij contact met je kunnen opnemen en/of kunnen reageren op je verzoek.
   
 • Voor wettelijke en zakelijke doeleinden
  We kunnen je persoonlijke gegevens als volgt gebruiken en/of aan derden bekendmaken:
  (i) Aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties om fraude te voorkomen, om de toepasselijke wetgeving, regelgeving en rechterlijke bevelen na te leven, en om te voldoen aan geldige verzoeken om wettelijke informatie van dergelijke instanties.
  (ii) Aan derden (waaronder professionele adviseurs) die ons helpen om onze wettelijke rechten of de algemene voorwaarden van een van onze websites, producten of diensten op te leggen of te verdedigen.
  (iii) Aan derden die kopers of verkopers zijn en hun of onze professionele adviseurs in verband met een bedrijfsaangelegenheid zoals een reorganisatie, fusie, bedrijfsovername of toestand van insolventie.
   
 • Anonieme statistieken
  We stellen anonieme, samengevoegde of generieke gegevens op (waaronder generieke statistieken) voor diverse, zoals hierboven aangegeven doeleinden. Omdat we van mening zijn dat jij daarbij redelijkerwijs niet geïdentificeerd kunt worden, kunnen we deze gegevens met elke derde delen (zoals onze partners, adverteerders, brancheorganisaties, de media en/of het algemene publiek).
   
 • Het delen van door jou verstrekte gegevens
  Bij een aantal van onze websites, diensten en applicaties kun je berichten, foto's, video's en andere content en links uploaden en met anderen delen en/of een openbaar toegankelijk profiel voor je account aanmaken. Bijvoorbeeld:
  • Op het deel van onze websites voor groepen en fora (daar waar van toepassing) kun je (met je accountnaam) opmerkingen plaatsen die zichtbaar zijn voor andere gebruikers van die dienst.
  • Er zijn ook diensten waarbij je een link kunt delen, waarbij de ontvanger die daarop klikt, toegang kan krijgen tot de door jou geüploade content.

Let wel dat alle content en links die je via onze websites, diensten en applicaties deelt door jouw ontvangers bijvoorbeeld aan anderen doorgestuurd kunnen worden, Wees daarom altijd voorzichtig wanneer je dergelijke diensten en applicaties gebruikt.
Wij vragen onze gebruikers om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om online hun eigen privacy te beschermen en ook om de privacy van anderen te eerbiedigen. Het is deelnemers aan alle groepen en fora verboden om, behalve hun eigen online-identificatie, hun eigen persoonlijke identificatiegegevens bekend te maken. Bekendmaking van telefoonnummers, adressen, leeftijd of andere persoonlijke identificatiegegevens die inbreuk kunnen maken op de privacy van anderen is verboden. Gebruikers aanmoedigen of vragen om hun persoonlijke identificatiegegevens openbaar bekend te maken is ook verboden.

 

4. Internationale overdracht van je gegevens

De British Tourist Authority is een statutair orgaan dat onder de Development of Tourism Act 1969 is opgenomen, en dat zijn hoofdkantoor in Londen, Engeland heeft. Wij hebben een internationaal netwerk van kantoren om mee te helpen bij het uitvoeren van onze kerntaak: het bevorderen van de ontwikkeling van het toerisme naar en binnen Groot-Brittannië en het stimuleren van mensen om Groot-Brittannië te bezoeken. Als zodanig zijn we dus een wereldwijde organisatie.

 

Voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden mogen je gegevens overgedragen en verwerkt worden van en naar (a) ons kantoor in Londen en onze buitenlandse kantoren (b) andere derden (die fungeren als onze erkende gegevensverwerkers) in landen waar de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming niet op hetzelfde niveau ligt als in het land waarin je gevestigd bent.

 

Al onze buitenlandse kantoren en/of erkende gegevensverwerkers zullen zich echter houden aan ons beleid voor de omgang met interne informatie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, dat in naleving is van de basisbeginselen van gegevensbescherming inzake een eerlijke omgang met persoonlijke gegevens en om ervoor te zorgen dat de bescherming van persoonlijke gegevens van een toereikend niveau is.

 

5. Marketingmededelingen

Wanneer je aan ons contactgegevens verstrekt, zoals wanneer je een product koopt, contact met ons opneemt voor ondersteuning of een account aanmaakt voor een van onze diensten, kun je de mogelijkheid krijgen om toe te stemmen in (of in bepaalde gevallen wanneer de toepasselijke wetgeving dat toelaat, om af te zien van) het ontvangen van diverse nieuwsbrieven en andere mededelingen van ons. Deze mededelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de bijzonderheden van onze nieuwste producten en diensten, waaronder upgrades en speciale aanbiedingen waarin je misschien geïnteresseerd bent.

 

Je kunt je voorkeuren voor marketingmededelingen te allen tijde wijzigen:

 

 • Als je je wilt afmelden voor een aan jou verzonden e-mail, klik dan op de link voor afmelding en volg de aanwijzigen die (doorgaans) onder aan de e-mail staan. Maar let wel dat:
  • Als je voor ons meerdere e-mailadressen gebruikt of daarmee contact met ons opneemt, je je dan voor elk apart e-mailadres moet afmelden.
  • Je je op deze manier alleen afmeldt voor e-mails. Voor andere soorten marketingmededelingen die je ontvangt moet je je apart afmelden.

 

We kunnen je soms wel belangrijke informatie sturen (waaronder per e-mail) over producten en diensten van ons waarvan je gebruikmaakt of gebruik hebt gemaakt, waaronder belangrijke software-updates, wijzigingen in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of andere mededelingen of kennisgevingen die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen met betrekking tot het bieden van garantie of reparatie als aftersales-service.

Op deze belangrijke mededelingen over onze producten en/of diensten zijn je ingestelde voorkeuren voor marketingmededelingen niet van toepassing.

 

6. Beveiliging van je persoonlijke gegevens

Hoewel wij niet kunnen garanderen dat onbevoegde toegang nooit zal plaatsvinden, mag je er zeker van zijn dat we ons, door middel van gepaste technologie en interne procedures, bijzonder inzetten om de beveiliging van je persoonlijke gegevens te behouden om onbevoegde toegang daartoe te voorkomen.

 

 • Wat wij doen om je gegevens te beschermen

We nemen een aantal stappen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of wijziging en onwettige vernietiging daarvan, waaronder indien dat gepast is:

 • het gebruiken van SSL-versleuteling bij het verzamelen of overdragen van gevoelige gegevens, zoals de bijzonderheden van creditcards (met SSL-versleuteling zijn de gegevens alleen door ons in te zien);
 • het beperken van de toegang tot de gegevens die we over jou verzamelen (zo zijn bijvoorbeeld alleen onze medewerkers die je gegevens nodig hebben om zakelijke activiteiten uit te voeren bevoegd om toegang te verkrijgen);
 • het in werking stellen van fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de normen binnen de sector.
   
 • Wat jij moet doen om je gegevens te beschermen
  Zoals algemeen als beste werkwijze op het internet wordt gezien, raden ook wij mensen aan om voorzichtig te zijn met hun gebruikersaccounts en een aantal basisregels te volgen:
 • Gebruik geen algemene wachtwoorden (zoals losse woorden uit het woordenboek).
 • Gebruik geen zelfde wachtwoord voor verschillende accounts.
 • Gebruik wel zeer lange wachtwoorden (van minstens 10 tekens, maar liever nog veel meer).
 • Gebruik wel wachtwoorden die uit een combinatie bestaan van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens, bijvoorbeeld $%^&, enz.
 • Bewaar wachtwoorden op een veilige plek (schrijf ze nooit op en deel ze nooit met anderen), en wijzig ze regelmatig.
   

7. Cookies

 • Onze websites maken gebruik van technologieën die overal op het internet gebruikelijk zijn, zoals cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze websites en de communicatie per e-mail. Aan de hand van deze technologieën kunnen we te weten komen welke bezoekers op belangrijke items op een website of in een e-mail (zoals links of afbeeldingen) hebben geklikt, en wordt de browser herkend wanneer men onze websites weer bezoekt.
 • Cookies stellen ons in staat om je ervaring zodanig aan te passen dat deze beter overeenkomt met je interesses en voorkeuren, of om het inloggen op onze diensten gewoon te vergemakkelijken. Bij de meeste browsers kun je cookies van de harde schijf van je computer verwijderen, het accepteren van cookies blokkeren of een waarschuwing krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen. Maar als je cookies blokkeert of verwijdert, kunnen we je eventuele voorkeuren of aangepaste instellingen die je eerder hebt opgegeven misschien niet herstellen, en wordt onze mogelijkheid om je online-ervaring te personaliseren beperkt. Raadpleeg de aanwijzingen van je browser om hier meer over te weten te komen.
 • Ga voor meer informatie over ons gebruik van cookies naar Cookies Policy.
   

8. Toegang tot je gegevens en jouw rechten

Als je graag een kopie wilt hebben van de persoonlijke gegevens die we van jou in onze klantenbestanden opslaan, neem dan contact met ons op. We kunnen je dan vragen om ons een identificatiebewijs te geven, zodat we zeker weten dat het verzoek van jou komt. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving behouden wij ons het recht voor om voor jouw controle van de gegevens die we van jou opslaan een bedrag in rekening te brengen (afhankelijk van een eventueel maximaal bedrag daarvoor zoals vereist door de toepasselijke wetgeving).

 

Dit als aanvulling op jouw wettelijke rechten, waaronder het recht van toegang tot een kopie van je persoonlijke gegevens, het recht om te verzoeken om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens te verwijderen of bij te werken, en het recht om, in sommige gevallen, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens door ons. Je kunt gebruikmaken van deze rechten door contact met ons op te nemen via de gegevens in het onderdeel "Contact" op onze websites.

 

Wij bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de diverse, hierboven in paragraaf 2 beschreven doeleinden of om anderszins te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving betreffende het verplicht bewaren van bepaalde soorten gegevens met betrekking tot onze klanten en/of alle commerciële transacties met onze klanten. Mochten bepaalde persoonlijke gegevens die we bewaren niet meer nodig voor ons zijn voor een van de hierboven in paragraaf 2 beschreven doeleinden “Hoe wij gebruikmaken van persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt of die wij verzamelen”, dan zullen wij nadat een redelijke periode is verstreken overgaan tot het nemen van redelijke stappen om die persoonlijke gegevens te vernietigen of los te koppelen zodat ze niet meer naar jou te herleiden zijn.

 

Mocht je bezorgd zijn dat wij ons niet aan jouw wettelijke rechten of de toepasselijke wetgeving hebben gehouden, dan kun je contact opnemen met je plaatselijke instantie voor gegevensbescherming.

 

9. Links naar websites van derden

Op sommige van onze websites kunnen links staan naar websites van derden die niet door ons beheerd worden. Hoewel wij proberen alleen links op te nemen naar websites die onze hoge normen en eerbiediging van de privacy met ons delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de content, de veiligheid of het privacybeleid van die websites van derden. Wij raden je ten sterkste aan om het privacy- en cookiebeleid dat te vinden is op die websites van derden te bekijken om te weten te komen hoe men gebruik kan maken van je persoonlijke gegevens.