Vilkår og betingelser for VisitBritains «Downton Abbey»- kampanje («Konkurranse»)

Arrangøren av denne konkurransen er British Tourist Authority, en rettslig institusjon innlemmet under loven Development Of Tourism Act 1969, med kontorer i 151 Buckingham Palace Road, Victoria, London SW1W 9SZ Storbritannia (“Arrangøren”).

 

1. Slik deltar du

For å delta i denne konkurransen går du inn på www.visitbritain.no/konkurranse, fyller i konkurranseskjema og trykker «send».

Samtlige deltagere må inkludere for- og etternavn, samt e-mail.

Konkurransebidrag med ufullstendig informasjon anses som ugyldig og vil ikke bli akseptert.

Bare ett bidrag per person er tillatt.

 

2. Start- og sluttdato

Konkurransen er åpen fra 12 september 2019 og pågår frem til klokken 23:59 den 31 oktober 2019. Vi godtar ikke konkurransebidrag som kommer inn etter sluttdato. «Arrangøren» påtar seg ikke ansvaret for online bidrag som ikke registreres eller eventuelle forsinkelser under innsending av bidrag online.

 

3. Slik blir vinneren valgt

For å delta i konkurransen må deltagerne svare på følgende spørsmål: «I hvilket britisk grevskap utspiller Downton Abbey seg?» samt motivere med maksimalt 200 ord: «Hvordan foretrekker du å tilbringe en langhelg i London, og hvorfor fortjener du å vinne?», fylle ut alle personopplysninger og akseptere vilkår og betingelser som gjelder for konkurransen.

Denne konkurransen er basert på ferdigheter, tilfeldigheter påvirker ikke utfallet. Hvert konkurransebidrag blir individuelt vurdert ut ifra hvor originalt, kreativt og morsomt det er. Vinneren vil bli valgt den, eller rundt den, 8 november i «Arrangørens» lokaler.

«Arrangørens» avgjørelse er endelig, og utfallet av premietildelingen er ikke gjenstand for diskusjon.

 

4. Premien

Premien består av:

 

Reisen må bookes innen 31 mars 2020.

Premien inkluderer ikke:

  • Kostnader for egen reiseforsikring
  • Visa (om nødvendig)
  • Andre utgifter som påløper under reisen, inkludert, men ikke begrenset til, måltider og tips.

Premiens totalverdi er ca. 27 000 NOK. Eventuell skatt som følge av premien betales av vinneren.

 

5. Restriksjoner og begrensninger

Konkurransen er åpen for folk som bor i Norge og er over 18 år, bortsett fra ansatte hos «Arrangøren», samarbeidspartnere, filialer eller andre partnere/byråer knyttet til konkurransen (som sammen med «Arrangøren» kalles «konkurranseenheter»), eller familiemedlemmer til ansatte hos noen av de organisasjonene. «Arrangøren» forbeholder seg retten til å sjekke alle bidrag og dersom noen av dem, inklusive vinneren, viser seg å ikke utfylle kriteriene, blir de automatisk diskvalifiserte.

 

6. Slik vet du om du har vunnet

Vinneren vil bli varslet av «Arrangøren» innen 30 november 2019 via e-posten som vinneren oppgav da hen sendte inn sitt bidrag.

Vinneren må svare på denne e-posten innen fem (5) dager og bekrefte at hen ønsker å motta prisen, samt vedlegge bevis på identifikasjon og full adresse. «Arrangøren» påtar seg ikke ansvar for sene svar. Dersom vinneren ikke svarer på e-posten eller ikke gir informasjonen etterspurt innen den angitte tidsrammen, frafaller hen retten til premien og «Arrangøren» har da rett til å utnevne en annen vinner.

 

7. Generelle betingelser

7.1 Premien kan ikke overføres til andre, kan ikke refunderes og kan ikke byttes i kontanter, verken helt eller delvis. Premien er forbeholdt tilgjengelighet og «Arrangøren» forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Alle utgifter, både tilfeldige og utgifter som ikke uttrykkelig er inkludert i premien, skal være vinnerens eget ansvar.

7.2 «Arrangøren» forbeholder seg retten til å avlyse, endre eller forlenge konkurransen hvis eksepsjonelle forhold som ligger utenfor «Arrangørens» kontroll, og som påvirker deres mulighet til å gjennomføre konkurransen, inntrer. I de tilfeller der premien inkluderer billetter til arrangementer og/eller opplevelser som organiseres og arrangeres av tredjeparter, og vinneren og eventuell medfølgende gjest skal overholde alle regler og betingelser som fastsettes av disse arrangørene.

7.3 Vinneren og eventuell medfølgende gjest kan være nødt til å ta del i PR-arrangementer i forbindelse med denne konkurransen, og aksepterer å samarbeide med enhver rimelig forespørsel fra «Arrangøren», bortsett fra de tilfeller dette er forbudt ved lov. «Arrangøren» forbeholder seg retten til å publisere opplysninger om vinneren på sine offentlige nettsider eller digitale plattformer.

7.4 Hvis deltakeren fyller ut relevante felter på deltakerskjemaet, beholder «Arrangøren» opplysningene som oppgis. «Arrangøren» oppbevarer og behandler opplysningene i overensstemmelse med sin egen personvernpolicy: www.visitbritain.com/no/nn/personvernerklaering 

7.5 Deltakere aksepterer å frita, avløse, kompensere og holde «Konkurranseenhetene» og hver av deres respektive direktører, tjenestemenn, ansatte, agenter og etterfølgere uskadelige fra ethvert og alle krav, ansvar, kostnader (inkludert advokathonorarer), tap, erstatningskrav, bøter eller skade (opptil og inkludert legemlig skade og dødsfall) av alle slag som følger av eller oppstår i forbindelse med: (i) deltakerens deltakelse i konkurransen (inkludert reise til/fra enhver aktivitet i forbindelse med konkurransen); (ii) enhver aksept, eie, misbruk eller bruk av enhver premie (inkludert, uten begrensning, tap, skader eller personskade på deltakerens eller andre personers utstyr eller eiendom eller person, inkludert de som oppstår under reise til/fra premiearrangement eller aktivitet; (iii) de frigitte parters brudd på offentlighets- eller privatrett, anklage om ærekrenkelse eller fremstilling i falskt lys eller basert på enhver anklage om brudd på intellektuell eiendom; og (iv) enhver typografisk, menneskelig eller annen feil i trykket materiell, utvelgelse, drift eller annonsering av enhver konkurranseaktivitet og/eller premie.

7.6 Vilkår og betingelser for konkurransen skal reguleres og håndhevelses i samsvar med engelsk lov og engelske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til eventuelle tvister som måtte oppstå.

 

For mer informasjon, eller hvis du har spørsmål om konkurransen, kan du ta kontakt med konkurranse@visitbritain.org

United International Pictures AB, morselskapet, agenter og underselskaper er ikke ansvarlige for markedsføring, administrasjon eller gjennomføring av denne konkurransen.