The Peat Inn

Ett vackert och välbehållet gästgiveri i närheten av St Andrews inhyser en av de mest respekterade restaurangerna med övernattning i Skottland. Den har fått en imponerande rad utmärkelser för sitt kök, som leds av Geoffrey Smeddle.