Villkor för ’Visit Britains King Arthur: The Legend of the Sword’ digital (”Tävling”)

 1. Tävlingens arrangör är British Tourist Authority, ett lagstadgat organ som bildats enligt Development of Tourism Act 1969 och har följande adress: Sanctuary Buildings, 20 Great Smith Street, London, SW1P 3BT, Storbritannien (”Arrangör”).

 

 1. Tävligen är öppen för personer som bor utanför Storbritannien och är över 18 år gamla, förutom anställda hos Arrangören, Warnes Bros. Entertainment, Inc. (“Warner Bros.”), dess moderbolag, samarbetspartners, filialer, eller annan partner/agentur kopplad till Tävligen (som tillsammans med arrangören kallas “Tävlingsenheter”), eller familjemedlemmar till anställda vid någon av dessa organisationer. Arrangören har rätt att kontrollera behörigheten hos de tävlande och om någon av dem, inklusive vinnaren, visar sig inte motsvara kriterierna diskvalificeras denne automatiskt.

 

Tävlingen är inte öppen för boende Quebec i Kanada eller Utah i USA.

 

 1. Tävligen är öppen från och med 1 april 2017 och håller på fram till 23:59 den 10 juni 2017. Vi tar inte emot bidrag som kommer in efter slutdatumet. Arrangören tar inte ansvar för onlinebidrag som inte registreras eller diverse fördröjningar under inskickning av onlinebidrag.

 

 1. Det finns bara ett pris att vinna.

 

 1. Priset består av:
 • Resa med 7 nätters boende
 • Flygbiljett tur och retur från vinnarens närmaste flygplats till Wales (eller annan flygplats i Storbritannien).
 • Hyrbil (inklusive försäkring)
 • 7 dagars logi i ett minst trestjärnigt hotell/bed and breakfast (enkelrum för två).
 • Inträde till Bounce Below, Snowdonia
 • Middag på The Dungeon Restaurant, Edinburgh
 • En fotorundresa på Isle of Skye

 

Tävlingens pris inkluderar inte:

 • kostnad för egen reseförsäkring
 • visum (om det behövs)
 • Utgifter under resans gång, till exempel måltider och dricks.

Resans totala värde är ungefär [2,000 brittiska pund] baserat på flygresor från Europa**

 

 1. 6. För att delta måste de tävlande svara på följande fråga: ’Berätta för oss var i Storbritannien du skulle vilja vara med om ett legendariskt äventyr, och varför’ (med mindre än 200 ord) och fyll i din personliga information samt godkänn Villkoren.

 

 1. Det är din kreativitet och skicklighet som avgör, inte slumpen. Varje bidrag kommer att dömas individuellt baserat på originalitet, kreativitet och humor. Vinnaren kommer att utses den eller runt den 14 juni 2017 i Arrangörens lokaler.

 

 1. Arrangörens beslut är slutgiltigt och korrespondens av något slag kommer inte att påverka tävlingens utfall.

 

 1. Vinnaren kommer att meddelas den 19 juni 2017 av Arrangören och/eller Arrangörens underorgan via e-post till den e-postadress vinnaren angav när han eller hon skickade in sitt bidrag. Vinnaren måste svara på detta e-postmeddelande inom fem (5) dagar och bekräfta att han eller hon vill ta emot priset, samt bifoga bevis på legitimation och fullständig adress. Arrangören tar ej ansvar för sena svar. Om vinnaren inte svarar på e-postmeddelandet eller inte tillhandahåller informationen som behövs för att ta emot priset inom den angivna tidsramen frånsäger sig denne rätten till priset och Arrangören har rätt att välja ut en annan vinnare.

 

 1. Endast ett bidrag per person tillåts.

 

 1. Priset går inte att föra över till någon annan, bytas eller växlas in mot pengar. Priset är beroende av tillgänglighet och Arrangören har rätt att byta ut det, antingen i sin helhet eller delar av det, mot ett pris av samma eller högre värde. Alla kostnader, oförutsedda utgifter och annat som inte nämns i dessa Villkor står vinnaren för själv. Alla kostnader, oförutsedda utgifter och andra utgifter som inte nämns som en del av priset står vinnaren, samt eventuell medresenär, för helt själv.

 

 1. Arrangören har rätt att avbryta, ändra, eller förlänga tävlingen om händelser bortom deras kontroll skulle påverka tävlingens drift. I de fall där priset inkluderar biljetter till olika evenemang och upplevelser organiserade av tredjeparter måste vinnaren och eventuell gäst uppfylla eventuella villkor från tredjeparten.

 

 1. Vinnaren samt eventuell gäst kan behöva delta i eventuella publicitetsuppdrag i anknytning till tävlingen samt ställa upp på andra önskemål Arrangören kan ha, såvida de inte är olagliga. Arrangören har rätt att publicera information om vinnaren på sin webbsida eller på digitala plattformer.

 

 1. Arrangören lagrar den information de deltagande anger i samband med sitt inskickade bidrag. Arrangören lagrar och bearbetar de deltagandes information enligt sin egna sekretesspolicy: www.visitbritain.com/se/sv/sekretesspolicy 

 

 1. De deltagande går med på att bli kontaktade av Arrangören i undersökningsavseenden.

 

 1. Tävlingens deltagare går med på att hålla tävlingsenheterna och alla deras chefer, tjänstepersoner, anställda, agenter, efterträdare och anförtrodda (”Frigjorda parter”) skadeslösa och ansvarsfria från alla fordringar, kostnader, (inklusive advokatkostnader), förluster, skador, böter, personskador (till och med eller inklusive kroppsskador och dödsfall) eller ansvar som uppkommer av: (i) deltagares deltagande i tävlingen (inklusive resa till/från en tävlingsaktivitet); (ii) felaktigt brukande av något pris (inklusive, utan undantag, förluster, skador eller personskador hos de deltagande, deras utrustning eller annan egendom, eller andra personskador vid resa till/från en aktivitet kopplad till priset); (iii) de Frigjorda parternas överträdelse av publicets- eller sekretessrättigheter, yrkande av felaktig skildring eller baserad på kränkning av immaterialrätt; samt (iv) feltryck eller andra misstag i tryckning av, urval, drift eller kungörande som har med tävlingen och dess pris att göra.

 

 1. Tävlingsreglerna är i enlighet med brittisk lagstiftning och skulle dispyter uppstå kommer de att avgöras i brittisk domstol.

 

 1. Kontakta competitions@visitbritain.org för att läsa mer eller om du har frågor angående tävlingen.

 

Warner Bros. Entertainment Inc., dess moderbolag, samarbetspartners och filialer är inte ansvariga för denna tävlings administration eller marknadsföring.