Image © MikeLeone on flickr

Rosslyn Chapel

Rosslyn Chapel bryter mot i stort sett alla arkitektoniska konventioner. 1400-talskapellet är fyllt med sirliga sniderier, svårbegripliga symboler och mystiska myter som länkats till Tempelherreorden. Det är med i Da Vinci-koden, och även om vi inte kan utlova några gudomliga uppenbarelser kommer Rosslyn att testa gränserna för dina kodknäckarkunskaper.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev