Gebruiksvoorwaarden van VisitBritain / VisitEngland voor gebruikers gegenereerde content - Sociale media en online gebruik

1. Inleiding

1.1 De British Tourist Authority - VisitBritain / VisitEngland ("VisitBritain / VisitEngland") neemt van tijd tot tijd contact op met gebruikers van sociale media om hun toestemming te vragen om content op de sociale, media- en online kanalen van VisitBritain / VisitEngland te plaatsen. Deze gebruiksvoorwaarden schetsen de normen die we in acht moeten nemen wanneer VisitBritain / VisitEngland uw toestemming heeft gevraagd voor het gebruik van jouw sociale media content ("Gebruikerscontent").

1.2 In deze gebruiksvoorwaarden betekent 'sociale media' internettoepassingen waarmee gebruikers kunnen samenwerken of sociaal kunnen communiceren door content te creëren en uit te wisselen, zoals sociale netwerken of platforms, online communities, blogs, microblogsites, wiki's, webforums, diensten voor social bookmarking en diensten voor gebruikersbeoordelingen. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Facebook, LinkedIn, Yammer, YouTube, Instagram, Twitter, Tumblr, Flickr, SlideShare, Foursquare en Pinterest. Als je ervoor kiest om ons jouw content te laten gebruiken door met de hashtag #LoveGreatBritain te antwoorden op onze gebruiksaanvraag, ga je expliciet akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

1.3 VisitBritain / VisitEngland schakelt serviceproviders in om het verzamelen en verzenden van door gebruikers gegenereerde content naar de sociale mediakanalen te vergemakkelijken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, foto's, tekst, afbeeldingen, audio, video, locatie-informatie, opmerkingen en ander materiaal van sociale mediasites, voor gebruik door VisitBritain / VisitEngland in verband met marketing, promotie, advertenties en andere consumentgerelateerde activiteiten ("VisitBritain / VisitEngland online services").

1.4 We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door een aangepaste versie van de gebruiksvoorwaarden te plaatsen. Dienovereenkomstig dien je de gebruiksvoorwaarden elke keer dat je ons toestemming of autorisatie geeft om jouw gebruikerscontent weer te geven, te lezen.

2 Licentie voor content gebruiker

2.1 De licentiegever ("jij/je") verleent hierbij de licentienemer ("VisitBritain / VisitEngland") een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, niet-exclusief recht om jouw content te gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden: -

a) Organische posts, re-shares of re-tweets; en

b) Opnieuw delen van tijdelijke verhalen.

2.2 Je verleent VisitBritain / VisitEngland het recht om jouw gebruikersnaam, afbeelding, gelijkenis, beschrijvingen van jou, locatie of andere identificerende informatie, inclusief maar niet beperkt tot jouw stem, te gebruiken in verband met elk gebruik van je content.

2.3 Je gaat hierbij akkoord en verklaart en garandeert dat (i) jij als enige verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent, (ii) dat je alle rechten op jouw Gebruikerscontent bezit en / of de juiste rechten en toestemmingen hebt verkregen van alle andere personen en / of entiteiten die rechten met betrekking tot dergelijke gebruikerscontent bezitten, beheren of anderszins claimen, (iii) je bent niet jonger dan 18 jaar, (iv) het gebruik van jouw gebruikerscontent door VisitBritain / VisitEngland zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden zal geen inbreuk maken op de rechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerk, patent, handelsgeheim, privacy, publiciteit, morele, eigendomsrechten of andere rechten, van een derde partij, of enige wet, regel of regelgeving, en (v) de Gebruikerscontent is niet lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk, beledigend of anderszins onwettig.

2.4 Door jouw gebruikerscontent aan VisitBritain / VisitEngland te verzenden, erken je dat je het privacybeleid van VisitBritain hebt gelezen en aanvaard en dat jij voor alle ingediende persoonlijke informatie akkoord gaat met het verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en verwerken van uw informatie in overeenstemming met de privacyverklaring. Beleid en de GDPR / Data Protection Act 2018.

2.5 We behouden ons het recht voor om gebruikerscontent van onze websites te verwijderen. Als je van mening bent dat content, die op sociale media staat of wordt weergegeven of gebruikt in verband met VisitBritain / VisitEngland Services inbreuk maakt op het auteursrecht van een persoon of entiteit, neem dan contact op met DPO@visitbritain.org.

3 Diversen

3.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn persoonlijk voor jou en mogen niet door je worden toegewezen of overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VisitBritain / VisitEngland; en elke actie die in strijd is met het voorgaande, is nietig en zonder effect.

3.2 Je stemt ermee in dat als VisitBritain / VisitEngland geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden (of waarvan VisitBritain / VisitEngland het voordeel heeft onder de toepasselijke wetgeving). Dit zal niet zal worden beschouwd als een formele verklaring van afstand van de rechten van VisitBritain / VisitEngland en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zullen zijn voor VisitBritain / VisitEngland.

3.3 Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, indien een rechtbank, die de jurisdictie heeft om over deze kwestie te beslissen, oordeelt dat enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, dan is die bepaling verwijderd zonder de overige gebruiksvoorwaarden te beïnvloeden. De overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven geldig en afdwingbaar.

3.4 Je accepteert dat VisitBritain / VisitEngland contact met je kan opnemen over verdere mogelijkheden voor licenties of influencers.

4 Erkenning en verklaring

Als je ermee instemt ons toe te staan jouw content te gebruiken met de hashtag #LoveGreatBritain (in overeenstemming met paragraaf 1.2 hierboven) op onze gebruiksaanvraag, ga je uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Je erkent dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je ons privacybeleid hebt gelezen.

Bijgewerkt 24 oktober 2019.