Image ©iStock.com/maxhomand

Winchester Cathedral

Winchester Cathedral är en av Englands största katedraler (den har den största sammanlagda längden av samtliga katedraler i Europa), och är en magnifik gotisk byggnad i denna historiska stad. Det är också här som författaren Jane Austen är begravd.