National Museum of Scotland

På Skottlands nasjonalmuseum kan du lære mer om den skotske historien. Der er det utstilt en rekke objekter fra mange hundre år tilbake i tid. Det er også egne avdelinger for kunst og design, natur og vitenskap og mange av verdens kulturer.