Innreise til Storbritannia

Overnatting

Nordmenn kan passere gjennom den blå gangen, og trenger ikke gå gjennom tollen dersom de allerede har deklarert varer i hjemlandet.