Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II Læs om begivenhederne efter Dronningens bortgang

Brugsvilkår

Brugsvilkårene herunder gælder for din adgang til og brug af alle websteder, der ejes og/eller drives af British Tourist Authority ("BTA", "vi" eller "os"), en lovmæssig instans, der er indeholdt i den britiske lov om udvikling af turisme af 1969, herunder websteder, der stilles til rådighed for dig under mærkerne "Visit Britain" og "VisitEngland".

Adgang til og/eller brug af nogen del af dette websted udgør din accept af disse brugsvilkår. Fra tid til anden forbeholder vi os retten til at foretage ændringer af disse brugsvilkår, og din fortsætte brug af webstedet udgør din accept af alle ændringer.

Mens vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte, gives der ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for deres nøjagtighed, og vi påtager os intet ansvar for nogen fejl eller udeladelser.

 

Brugen af webstedet er på eget ansvar. Vi skal ikke være ansvarlige for nogen erstatninger (inklusive, uden begrænsning, erstatninger for tab af forretning eller tab af avance), som opstår fra kontrakt, skadevoldende handling eller på anden måde fra brugen af eller manglende evne til at bruge dette websted eller noget materiale, der er indeholdt heri, eller fra nogen handling eller beslutning, der tages som følge af brug af dette websted eller sådant materiale.

 

Vi påtager os ikke noget ansvar for nogen tredjepartsejede værktøjer, produkter eller indhold, der fremgår eller gøres tilgængelig for dig på vores websted(er) eller for nogen tredjeparts-websted(er), som vores websted(er) kan være forbundet med via hypertekstlinks, bannere, knapper eller anden sådan funktionalitet. Sådanne links til tredjeparts-websteder er fremsat for at gøre det nemt for dig på et "som de er"-grundlag uden nogen garantier, udtrykkelige eller underforståede, for de oplysninger, der fremsættes på tredjeparts-websteder.

 

 Hvis nogen af disse vilkår bliver fastslået som værende ulovlige, ugyldige eller på anden måde umulige at håndhæve som følge af lovene i en stat eller et land, hvor disse vilkår påtænkes at være gældende, så skal det vilkår i den udstrækning og inden for den jurisdiktion, hvor det er ulovligt, ugyldigt eller umuligt at håndhæve, skal det opløses og slettes fra den pågældende paragraf, og de tilbageværende vilkår og betingelser skal fortsat være gældende, forblive i kraft og fortsat være bindende og retsgyldige.

 

 Disse vilkår skal være reguleret af og tolkes i henhold til engelsk lov.

 

Vores websteders tilgængelighed

Vi har udviklet dette websted til at tjene det størst mulige publikum ved at tackle behovene for folk og systemer med forskellige evner. Webstedet overholder World Wide Web Consortiums Web Accessibility Initiative, 2.0 Niveau AA.

Nyttige websteder:
Tilgængelighedsstandarder: W3C kontrolpunkter til retningslinjer for webindholds tilgængelighed, 2.0 Niveau AA

 

Meddelelse om copyright

 

Medmindre andet er fremsat ejes copyright og alle andre rettigheder til alt materiale på dette websted af os.

 

Du må udskrive og downloade uddrag fra dette websted på følgende betingelser: 
  
a. Brug af dokumenter og tilknyttet grafik på dette websted er udelukkende til information og/eller personlig, ikke-kommerciel brug; 

 

b. Alle kopier af disse sider, som gemmes på en disk eller på noget andet opbevaringsmedie, må udelukkende bruges til efterfølgende visningsformål eller til at udskrive uddrag til personlig, ikke-kommerciel brug; 

 

c. Ingen dokumenter eller tilknyttet grafik på dette websted må på nogen måde ændres; 

 

d. Grafik på dette websted må ikke bruges separat fra den ledsagende tekst; 
  
e. En meddelelse om copyright (© British Tourist Authority 2016) skal fremgå på alle kopier; 

 

f. Ingen del af dette websted må gengives eller gemmes på noget andet websted uden vores forudgående skriftlige samtykke.

 

Vores tilstedeværelse på sociale mediewebsteder

Vi har konti på sociale mediewebsteder såsom Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook og Flickr. 

 

Vi tager gerne imod dine kommentarer eller spørgsmål på vores sociale mediesider, og vi opfordrer til åben debat. 

Vi beder dog om, at vores følgere overholder visse gode praksisser for at sikre, at vores side overholder loven og bestemmelser, der regulerer civiletaterne, og for at skabe et indbydende miljø for alle vores følgere. 

Derfor fjerner vi kommentarer, som: 

 • Indeholder bandeord, groft, krænkende eller obskønt sprog 
 • Fremsætter potentielt injurierende eller ærekrænkende udsagn 
 • Udgør spam eller promoverer eller reklamerer for produkter, med undtagelse af hvor det er for en event, offentliggørelse eller lignende element, der har direkte relevans til os. 
 • Indeholder materiale, som er potentielt fortroligt, kommercielt følsomt, eller som kan forvolde personlig bekymring eller tab. 
 • Er designet til at forvolde generende forhold for sideadministratoren eller andre brugere.
 • Vi kan fjerne alle opslag, der overtræder førnævnte regler uden forudgående varsel, og vores beslutning vil blive anset som endelig. Vi vil ikke redigere nogen af dine kommentarer. 

Brugergenereret indhold

Alt brugergenereret indhold, såsom alt skriftligt indhold, herunder blogs, fotos, billeder, lyd- eller videoindhold, der opslås eller uploades af dig til vores websteder, er underlagt moderation. 

Retningslinjer for moderation
"Præmoderation" betyder, at kommentarer ikke bliver offentliggjort med det samme; de vil først blive kontrolleret af moderatorer. Moderatorer overvåget webstedet i kontortid mandag til fredag og bestræber sig på at behandle kommentarer så hurtigt som muligt. 

Det drejer sig ikke om at censurere dine synspunkter. Målet er at sikre, at diskussionen er retfærdig, inkluderende, relevant og konstruktiv. Moderation vil ikke blive brugt til at undertrykke lovlig og saglig diskussion om anliggenderne i dette dokument. 

Vi godkender normalt kommentarer til offentliggørelse, så længe de: 

 • Respekterer andre mennesker. Kommentarer bør ikke være ondsindede eller krænkende af natur og bør ikke udgøre et personligt angreb af en persons karakter 
 • Anspor ikke had baseret på race, religion, køn, nationalitet eller seksualitet eller andre personlige karaktertræk 
 • Inkluder ikke bandeord, hadtale eller obskønitet 
 • Afslør ikke personlige oplysninger, såsom private adresser, telefonnumre, e-mailadresser eller andre online-kontaktoplysninger 
 • Overtræd ikke loven – det omfatter injurier, billigelse af ulovlig aktivitet og krænkelse af copyright 
 • Er rimeligt kortfattede og ikke udgør spam af webstedet 
 • Reklamer ikke for kommercielle produkter og tjenester – du kan nævne relevante produkter og tjenester, så længe de understøtter din kommentar 
 • Udgiv dig ikke for at være en person, og hævd ikke repræsentere en person eller organisation, hvis det ikke er korrekt 
 • Sendt eller opslået på engelsk – vi har desværre ikke nogen ressource, der kan moderere kommentarer på andre sprog, i øjeblikket 
 • Er emnerelevante. Opslå ikke meddelelser, der ikke vedrører denne kanal. 
 • Hvis du er 16 år eller derunder, skal du have din forælders/værges tilladelse, inden du indsender en kommentar. Brugere uden dette samtykke har ikke tilladelse til at deltage eller give os personlige oplysninger 

Vi forbeholder os retten til at suspendere alt brugergenereret indhold når som helst. Hvor vi vælger ikke at offentliggøre en kommentar af en anden grund end dem, der er fremsat ovenfor, svarer vi brugeren via e-mail, hvori vi forklarer vores grunde og inviterer dem til at foretage relevante ændringer, så det brugergenererede indhold kan revurderes til offentliggørelse på vores websteder. 

Copyright til de originale tekster og copyright til alle kommentarer forbliver hos deres respektive forfattere.

Hvis du ønsker at kontakte os for officiel korrespondance, kan du besøge afsnittet "kontakt os" på vores websted. 

 

Informationsfrihed

Loven om informationsfrihed af 2000 giver offentligheden ret til at tilgå oplysninger, som opbevares af offentlige myndigheder. 

Afsnittet "Om" på vores websted indeholder oplysninger om os som en organisation, herunder vores roller og ansvar, organisatorisk struktur og vores bestyrelse.

Hvis de oplysninger, du behøver, ikke er tilgængelig på vores websted, kan du sende en e-mail til foi@visitbritain.org