Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II Læs om begivenhederne efter Dronningens bortgang

Tilgængelighedserklæring

Tilgængelighedserklæring for www.VisitBritain.dk

Dette websted drives af British Tourist Authority t/a VisitBritain. Vi ønsker, at så mange mennesker som muligt skal kunne bruge dette websted. For eksempel betyder det, at du skal være i stand til at:

  • skift styling ved hjælp af indstillinger i browseren
  • naviger det meste af hjemmesiden ved hjælp af et tastatur
  • lytte til det meste af hjemmesiden ved hjælp af en skærmlæser (inklusive de nyeste versioner af JAWS, NVDA og VoiceOver)

 

Vi har også gjort websiteteksten så enkel som muligt at forstå.

AbilityNet har råd om, hvordan du gør din enhed lettere at bruge, hvis du har et handicap. 

 

Hvor tilgængelig er dette websted?

Vi ved, at nogle dele af dette websted ikke er fuldt tilgængelige:

  • nogle billeder og opfordring til handlingsknapper har muligvis ikke et beskrivende tekstalternativ
  • kort har ikke andet indhold på siden
  • nogle elementer på siderne opfylder muligvis ikke standarder for farvekontrast 

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til dele af dette websted

Kontakt os via nedenstående kontaktinformation, hvis du har brug for noget indhold, der vises på dette websted i et mere tilgængeligt format, for eksempel en PDF.

Mere tilgængelige formater kan omfatte: stort tryk; let at læse; lydoptagelse og; blindeskrift:

Vi evaluerer din anmodning og vender tilbage til dig inden for ti dage.

 

Rapportering af tilgængelighedsproblemer med dette websted

Vi prøver altid på at forbedre tilgængeligheden af dette websted. Hvis du finder problemer, der ikke er angivet på denne side eller mener, at vi ikke lever op til tilgængelighedskravene, skal du kontakte:

 

Fuldbyrdelsesprocedure

Ligestillings- og menneskerettighedskommissionen (EHRC) er ansvarlig for at håndhæve de offentlige sektors institutioner (websteder og mobilapplikationer) (nr. 2) Regler for tilgængelighed 2018 ('reglerne om tilgængelighed'). Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi reagerer på din klage, bedes du kontakte Equality Advisory and Support Service (EASS)

 

Tekniske oplysninger om dette websteds tilgængelighed

VisitBritain er forpligtet til at gøre sit websted tilgængeligt i overensstemmelse med den offentlige sektors insitutioner (websteder og mobilapplikationer) (nr. 2) Regler for tilgængelighed 2018.

Dette websted er delvist i overensstemmelse med Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 AA standard, på grund af nedenstående mangler.

 

Ikke tilgængeligt indhold

Indholdet nedenfor er ikke tilgængeligt af følgende grunde.

 

Manglende overholdelse af tilgængelighedsreglerne

Nogle billeder har ikke et tekstalternativ, så brugere med en skærmlæser har i øjeblikket ikke adgang til disse oplysninger. Dette betyder, at vi ikke opfylder WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 (ikke-tekstindhold). Vi planlægger at tilføje tekstalternativer for alle billeder inden 23. september 2020.

Noget tekst har ikke tilstrækkelig farvekontrast, så brugere med dårligt syn kan have svært ved at adskille forgrunden fra baggrunden. Dette betyder, at vi ikke opfylder WCAG 2.1 succeskriterier 1.4.3 Kontrast (Minimum). Vi planlægger at ændre farvekontrasten inden 23. september 2020.

Nogle af vores hyperlinks mangler en meningsfuld beskrivelse, så brugere med en skærmlæser kan have udfordringer med at forstå indholdet. Dette betyder, at vi ikke opfylder WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Link formål. Vi planlægger at tilføje beskrivende tekst inden 23. september 2020.

Det er ikke muligt for brugerne at ændre tekststørrelse, uden at noget af indholdet overlapper hinanden. Dette betyder, at vi ikke opfylder WCAG 2.1-succeskriterium 1.4.4 (størrelse på tekst). Vi planlægger at muliggøre ændring af tekststørrelse inden 23. september 2020.

Nogle af vores interaktive elementer, som kort, er ikke tilgængelige for brugere med en skærmlæser. Dette betyder, at vi ikke opfylder WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 Ikke-tekstindhold. Vi planlægger at indholdet skal være tilgængeligt eller tilbyde et alternativ på siden inden 23. september 2020.

Når vi offentliggør nyt tekstmæssigt eller visuelt indhold, formularer, kort eller dokumenter, vil vi sikre, at tilgængelighedsstandarderne er opfyldt, eller hvis vi har til hensigt at bevare nuværende indhold på vores websted efter 23. september 2020, vil vi sikre, at standarderne er opfyldt inden denne dato.

 

Uforholdsmæssig byrde

At opfylde visse tilgængelighedskrav inden den 23. september 2020 udgør i øjeblikket en uforholdsmæssig byrde for vores organisation. Vi arbejder på at løse alle manglende overholdelser på vores websteder og erstatte dem med fuldt tilgængelige versioner over en periode. Vi vil behandle visse eksisterende problemer frem til marts 2021. Nye websteder begynder at erstatte eksisterende fra slutningen af 2021.

Denne erklæring vil blive opdateret regelmæssigt med tidspunkter for rettelser. Hvis du har brug for noget materiale på hjemmesiden i et tilgængeligt format, bedes du kontakte accessibility@visitbritain.org

 

Indhold, der ikke er inden for anvendelsesområdet for tilgængelighedsreglerne

PDFer og andre dokumenter

Mange af vores ældre PDF-filer og Word-dokumenter opfylder ikke standarder for tilgængelighed. For eksempel er de muligvis ikke strukturerede, så de er tilgængelige for en skærmlæser. Dvs. de opfylder ikke WCAG 2.1 succeskriterium 4.1.2 (navn, rolleværdi).

Nogle af vores PDF-filer og Word-dokumenter er vigtige for at levere vores tjenester. For eksempel har vi PDF-filer med information om, hvordan brugere kan få adgang til vores tjenester og formularer, der er offentliggjort som Word-dokumenter. 23. september 2020 planlægger vi enten at rette disse eller erstatte dem med tilgængelige HTML-sider.

Tilgængelighedsreglerne påræver ikke at vi opdaterer eller ændre PDFer eller andre dokumenter, som er publiseret inden 23 september 2018 hvis de ikke har essentiel betydelse for vorer tjenester.

Live video

Live videostreams har ikke billedtekster. Dette betyder, at vi ikke opfylder WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.4 (billedtekster - live).

Vi planlægger ikke at tilføje billedtekster til live videostreams, fordi live video er  undtaget fra at overholde tilgængelighedsreglerne.

 

Sådan testede vi dette websted

Vi har testet dette websted ved hjælp af et testværktøj til tilgængelighed - Monsido.

Vi testede vores hovedplatform, som findes her https://www.visitbritain.com/

 

Vi gør vores bedste for at forbedre webstedets tilgængelighed

Vi har implementeret uddannelse for relevant personale, udviklet dokumentation og tjeklister, og vi har udført arbejde med at implementere flere rettelser i 2020. Vi vil udvikle en plan for implementering af andre prioritetsrettelser mellem oktober 2020 og marts 2021. Tidsplanerne opdateres om dette side.

Denne erklæring blev udarbejdet den 23 september 2019. It was last updated on 17 september 2020.