Accessibility Statement

Tilgjengelighetserklæring for www.VisitBritain.com

Dette nettstedet drives av den britiske turistmyndigheten (British Tourist Authority) t/a VisitBritain. Vi ønsker at så mange mennesker som mulig skal kunne bruke dette nettstedet. Det betyr for eksempel at du skal kunne:

  • endre farger, kontrastnivåer og skrifttyper med nettleserinnstillingene
  • zoome inn opptil 300 % uten at teksten går ut av skjermen
  • navigere det meste av nettstedet kun ved hjelp av et tastatur
  • lytte til det meste av nettstedet ved hjelp av en skjermleser (inkludert de nyeste versjonene av JAWS, NVDA og VoiceOver)

 

Vi har også gjort nettstedets tekst så enkel som mulig å forstå.

AbilityNet har råd om å gjøre enheten enklere å bruke hvis du har en funksjonshemning.

 

Hvor tilgjengelig er dette nettstedet?

Vi vet at noen deler av dette nettstedet er ikke fullt tilgjengelig:

  • Du kan ikke endre linjehøyden eller avstanden i teksten
  • de fleste eldre PDF dokumenter er ikke fullt ut tilgjengelighet for skjermleser-programvaren
  • noen bilder og handlingsknapper har kanskje ikke et beskrivende tekstalternativ
  • noen av våre elektroniske skjemaer er vanskelig å navigere kun ved hjelp av et tastatur
  • kartene ikke har alternativt innhold som tilbys på siden
  • enkelte elementer på sidene oppfyller kanskje ikke standardene for fargekontrast

 

Hva gjør du hvis du ikke får tilgang til deler av dette nettstedet

Ta kontakt med oss på detaljene nedenfor hvis du trenger noe innhold som vises på dette nettstedet i et mer tilgjengelig format, for eksempel en PDF.
Flere tilgjengelige formater kan omfatte: stor skrift; lettlest; lydopptak og; braille.:

 

Vi vil vurdere forespørselen din og komme tilbake til deg innen ti dager.

 

Rapportere tilgjengelighetsproblemer på dette nettstedet

Vi er alltid ute etter å forbedre tilgjengeligheten til dette nettstedet. Hvis du finner problemer som ikke er oppført på denne siden eller tror vi ikke oppfyller tilgjengelighetskravene, kan du kontakte:

 

Håndhevelse prosedyre

Likestillings- og menneskerettighets kommisjonen (EHRC) er ansvarlig for å håndheve offentlige organer (nettsider og mobilapplikasjoner) (nr. 2) Tilgjengelighetsforskrifter 2018 ("tilgjengelighetsforskriftene"). Skulle du ikke være fornøyd med hvordan vi svarer på klagen din, kontakt Likestillingsveiledningen og støttetjenesten (EASS).

 

Teknisk informasjon om dette nettstedets tilgjengelighet

VisitBritain er forpliktet til å gjøre sitt nettsted tilgjengelig, i samsvar med organer i offentlig sektor (nettsteder og mobilapplikasjoner) (nr. 2) tilgjengelighetsforskrift 2018.

Dette nettstedet er delvis kompatibel med Webinnhold tilgjengelighetsretningslinjer versjon 2,1 AA-standard, på grunn av avvikene som er oppført nedenfor.

 

Ikke-tilgjengelig innhold

Innholdet som er oppført nedenfor, er ikke tilgjengelig av følgende årsaker.

 

Manglende overholdelse av tilgjengelighetsforskriftene

Noen bilder har ikke noe tekstalternativ, slik at brukere med en skjermleser for øyeblikket ikke får tilgang til denne informasjonen. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterium 1.1.1 (ikke-tekstinnhold). Vi planlegger å legge til tekstalternativer for alle bilder innen 23. september, 2020.

Noe av teksten har ikke tilstrekkelig fargekontrast, slik at brukere med nedsatt syn kan ha vanskeligheter med å skille forgrunnen fra bakgrunnen. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterier 1.4.3 kontrast (minimum). Vi planlegger å endre fargekontrasten innen 23. september, 2020.

Noen av våre hyperlenker mangler en meningsfull beskrivelse, slik at brukere med en skjermleser kan møte utfordringer i å forstå betydningen av innholdet. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterium 2.4.4 koblingsformål. Vi planlegger å legge til beskrivende tekst innen 23. september, 2020.

Det er ikke mulig for brukere å endre tekststørrelsen uten at noe av innholdet overlapper. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterium 1.4.4 (endre størrelse på tekst). Vi planlegger å gjøre tekststørrelsesendring mulig innen 23. september, 2020.

Noen av våre interaktive skjemaer er vanskelige å navigere ved hjelp av et tastatur. Noen skjemakontroller mangler for eksempel en "etikett"-kode. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriteriet 3.3.2 etiketter eller instruksjoner. Vi planlegger å legge til skjemaetiketter innen 23. september, 2020.

Noen av våre interaktive elementer, som kart, er ikke tilgjengelig for brukere med en skjermleser. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterium 1.1.1 ikke-tekstinnhold. Vi planlegger å gjenskape innholdet for å være tilgjengelig eller gi et sidealternativ innen 23. september, 2020.

Noen av våre PDF-er og Excel-dokumenter oppfyller ikke tilgjengelighetsstandardene. Det kan for eksempel hende at de ikke er strukturert for å være tilgjengelige for en skjermleser. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterium 4.1.2 (navn, rolleverdi). Vi planlegger å enten fikse disse eller erstatte dem med tilgjengelige HTML-sider innen 23. september, 2020.

Når vi publiserer noe nytt tekst eller visuelt innhold, skjemaer, kart eller dokumenter, vil vi sikre at tilgjengelighetsstandardene er oppfylt eller i tilfelle vi har tenkt å beholde det på vårt nettsted etter 23. september, 2020, vil vi sikre at standardene er oppfylt innen denne datoen.

 

Uforholdsmessig byrde

Å oppfylle visse tilgjengelighetskrav før 23. september 2020 utgjør for tiden en uforholdsmessig belastning for organisasjonen vår. Vi jobber for å løse alle mangler og erstatte nettstedene våre med fullt tilgjengelige versjoner over en periode. Vi vil ta opp eksisterende problemer gjennom mars 2021. Nye nettsteder begynner å erstatte eksisterende fra slutten av 2021.

Denne erklæringen vil bli oppdatert regelmessig med tider for korreksjon. Hvis du trenger noe materiale på nettstedet i et tilgjengelig format, kan du kontakte accessibility@visitbritain.org.

 

Innhold som ikke er innenfor rammene av tilgjengelighetsforskriftene

PDF-filer og andre dokumenter

Mange av våre eldre PDF-filer og Word-dokumenter oppfyller ikke tilgjengelighetsstandardene. Det kan for eksempel hende at de ikke er strukturert for å være tilgjengelige for en skjermleser. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterium 4.1.2 (navn, rolleverdi).

Noen av våre PDF-er og Word-dokumenter er avgjørende for å kunne tilby våre tjenester. Vi har for eksempel PDF-filer med informasjon om hvordan brukere kan få tilgang til våre tjenester og skjemaer som er publisert som Word-dokumenter. Innen 23. september, 2020, planlegger vi å enten fikse disse eller erstatte dem med tilgjengelige HTML-sider.

Tilgjengelighetsforskriftene krever ikke at vi reparerer PDF-filer eller andre dokumenter som ble publisert før 23. september 2018 hvis de ikke er avgjørende for å kunne tilby tjenestene våre.

Direktesendt video

Direktesendte videostrømmer har ikke teksting. Dette oppfyller ikke WCAG 2.1 kriterium 1.2.4 (understekster - direktesendt).

Vi har ikke planer om å legge til undertekster til direktesendte videostrømmer fordi direktesendt video er fritatt fra å møte tilgjengelighetsforskriftene.

 

Hvordan vi testet dette nettstedet

Vi har testet dette nettstedet ved hjelp av et tilgjengelighetsverktøy - Monsido.

Vi testet nettstedets hovedplattform, som er tilgjengelig på www.visitbritain.com.

 

Hva vi gjør for å forbedre tilgjengeligheten

Vi har gjennomført opplæring for relevant personale, utviklet dokumentasjon og sjekklister, og vi har utført arbeid for å implementere flere korreksjoner i 2020. Vi vil utvikle en plan for å implementere andre prioritetsendringer mellom oktober 2020 og mars 2021. Disse tidene vil bli oppdatert på denne siden.

Denne uttalelsen ble gitt 23. september 2019. Den ble sist oppdatert 17. september 2020.