Penger

Moms

Moms legges på de fleste varer og tjenester som selges i Storbritannia – unntaket er mat, bøker og barnebøker. Momsen er stort sett innbakt i den annonserte prisen.