Vilkår for bruk

Vilkårene for bruk nedenfor gjelder tilgang til og bruken av alle nettsteder eiet og/eller drevet av British Tourist Authority («BTA», «vi» eller «oss»), en rettslig institusjon innlemmet under loven Development Of Tourism (utvikling av turisme) av 1969, inkludert nettstedene gjort tilgjengelig for deg under merkene «VisitBritain» og «VisitEngland».

Tilgang til og/eller bruk av enhver del av dette nettstedet betyr at du godtar disse vilkårene for bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer til disse vilkårene for bruk, og din fortsatte bruk betyr at du godtar alle eventuelle endringer.

Mens vi gjør vårt ytterste for å sørge for at informasjonen på dette nettstedet er riktig, gir vi ingen garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktighet, og vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler,

 

Bruken av nettstedet er etter eget ansvar. Vi skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, men ikke begrenset til tap av virksomhet eller fortjenester) som følge av kontrakt, tort eller annet som følger av bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller eventuelt materiale på nettstedet, eller fra enhver handling eller avgjørelse tatt som et resultat av bruken av dette nettstedet eller noe av materialet.

 

Vi aksepterer ikke ansvar for verktøy, produkter eller innhold eid av tredjeparter som er tilgjengelig for deg på våre/vårt nettsted(er) eller for noen av tredjeparters nettsted(er) som vårt/våre nettsted(er) lenker til via hyperlenker, bannere, knapper eller andre lignende funksjoner. Lenker til tredjeparters nettsteder er levert for din bekvemmelighet på en «as is»-basis uten garantier, uttrykt eller underforstått, for informasjonen levert på slike tredjeparters nettsteder.

 

 Skulle noen av disse vilkårene bli avgjort til å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves pga. lovene i enhver stat eller land hvor disse vilkårene er ment å være virksomme, skal de slettes fra den aktuelle klausulen og de resterende vilkårene skal forbli gjeldendemed full kraft og virkning og fortsette å være bindende og håndhevelig.

 

 Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med engelsk lov.

 

Nettstedenes tilgjengelighet

Vi har utviklet dette nettstedet i den hensikt å tjene størst mulig brukergruppe, og å ta hensyn til mennesker og systemer med forskjellige evner. Nettstedet samsvarer med Web Accessibility Initiative av World Wide Wed Consortium, 2.0 nivå AA.

Nyttige nettsteder:
Tilgjengelighetsstandarder: W3C Kontrollpunkter for Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold nivå 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

 

Varsel om opphavsrett

 

Med mindre annet er angitt, eies opphavsretten og eventuelle andre rettigheter til alt materiale på dette nettstedet av oss.

 

Du har tillatelse til å skrive ut og laste ned utdrag fra dette nettstedet under følgende betingelser: 
  
a. Bruk av dokumenter og tilknyttede bilder på dette nettstedet er kun til informasjon og/eller personlig, ikke-kommersiell bruk; 

 

b. Eventuelle kopier av disse sider lagret til disk eller andre lagringsmedier kan kun brukes til etterfølgende visningsformål eller for å skrive ut utdrag for personlig, ikke-kommersiell bruk; 

 

c. Ingen dokumenter og tilknyttede bilder på dette nettstedet skal på noen måte endres; 

 

d. Bildene på dette nettstedet skal ikke brukes atskilt fra medfølgende tekst; 
  
e. En merknad om opphavsrett (© British Tourist Authority 2016) må vises på alle kopier; 

 

f. Ingen del av dette nettstedet kan reproduseres eller lagres på noen andre nettsteder uten skriftlig samtykke fra oss.

 

Vår tilstedeværelse på sosiale medier

Vi har kontoer på sosiale medianettsteder slik som Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook og Flickr. 

 

Vi tar gjerne imot kommentarer eller spørsmål om våre sosiale medier, og vi oppfordrer til åpen debatt. 

Vi ber imidlertid om at de som følger oss utviser god praksis for å sikre at vår side er i samsvar med lover og forskrifter som regulerer det sivile embetsverk, og for å skape et inkluderende miljø for alle våre følgere. 

Av den grunn fjerner vi kommentarer som: 

 • Inneholder banneord, fornærmende, støtende eller uanstendig språk 
 • Inneholder potensielle ærekrenkende eller nedsettende uttalelser 
 • Utgjør søppelpost eller markedsfører eller reklamerer for produkter, med mindre de er til et arrangement, publikasjon eller lignende element som har direkte relevans for oss 
 • Inneholder materiale som kan være fortrolig, kommersielt sensitivt, eller som kan føre til personlig lidelse eller tap 
 • Har til hensikt å føre til forargelse til sidens administrator eller andre brukere
 • Vi kan uten forvarsel fjerne alle poster som krenker reglene ovenforl, og vår avgjørelse skal anses som endelig. Vi redigerer ingen av dine kommentarer. 

Brukergenerert innhold (UGC)

Alt brukergenerert innhold,som skriftlig innhold, inkludert blogger, fotografier, bilder, lyd- eller videoinnhold, postet eller lastet opp av deg til våre nettsteder kan modereress. 

Retningslinjer for moderasjon
«Før-moderasjon» betyr at kommentarer ikke publiseres med én gang. De blir først kontrollert av moderatorer. Moderatorer overvåker nettstedet i løpet av kontortiden mandag til fredag, og tar sikte på å behandle kommentarer så raskt som mulig. 

Dette er ikke for å sensurere dine synspunkter. Målet er å sikre en rettferdig, inkluderende, relevant og konstruktiv debatt. Moderasjon blir ikke brukt til å undertrykke legitim, begrunnet debatt vedrørende temaene i dette dokumentet. 

Vanligvis godkjenner vi kommentarer for publikasjon såfremt de: 

 • Respekterer andre mennesker. Kommentarer skal ikke være av ondsinnet eller fornærmende art, og skal ikke utgjøre et personlig angrep på en persons karakter 
 • Ikke fremme hat med grunnlag i rase, religion, kjønn, nasjonalitet eller seksualitet eller andre personlige egenskaper 
 • Ikke inkludere banning, hatytringer eller uanstendighet 
 • Ikke avsløre personlige opplysninger, slik som privatadresser, telefonnumre, e-postadresser eller andre elektroniske kontaktopplysninger 
 • Ikke bryte loven – dette inkluderer ærekrenkelser, godkjenne ulovlig aktivitet, og bryte opphavsrettigheter 
 • Være rimelig kortfattet, og ikke utgjøre spamming av nettstedet 
 • Ikke reklamere for kommersielle produkter og tjenester – du kan nevne relevante produkter og tjenester så lenge de underbygger kommentaren din 
 • Ikke utgir deg for en annen, eller feilaktig hevder å representere en person eller organisasjon 
 • Er sendt inn eller postet på engelsk – for øyeblikket har vi dessverre ikke ressurser til å moderere kommentarer på andre språk 
 • Er tilknyttet tema. Ikke post meldinger som ikke er relevant for denne kanalen 
 • Hvis du er 16 år eller yngre, må du få foreldres/verges tillatelse før du kan sende inn en kommentar. Brukere uten slik tillatelse kan ikke delta eller gi oss personlig informasjon 

Vi forbeholder oss retten til å stanse brukergenerert innhold (UGC) når som helst. Når vi velger å ikke publisere en kommentar av en annen grunn enn de oppført ovenfor, svarer vi brukere via e-post hvor vi forklarer årsaken og ber dem om å utføre endringer slik at det brukergenererte innholdet (UGC) kan vurderes for publisering på våre nettsteder. 

Opphavsretten til originalteksten og opphavsretten til alle kommentarer forblir eiendommen til de respektive forfattere.

Hvis du ønsker å ta kontakt med oss for offisiell korrespondanse, besøk avsnittet «Kontakt oss» på vårt nettsted. 

 

Freedom of information (offentlighetsloven)

Offentlighetsloven av 2000 gir allmennheten innsynsrett til informasjon lagret av myndighetene. 

Avsnittet «Om oss» på nettstedet vårt inneholder informasjon om oss som organisasjon, inkludert våre roller og ansvarsområder, organisasjonsstrukturen og styret.

Hvis informasjonen du ser etter ikke er tilgjengelig på nettstedet vårt, vennligst send en e-post til foi@visitbritain.org