Accessibility Statement

Tillgänglighetsmeddelande för www.VisitBritain.com

Denna webbplats drivs av den brittiska turistmyndigheten VisitBritain. Vi vill att så många människor som möjligt ska kunna använda den här webbplatsen. Till exempel betyder det att du bör kunna:

  • ändra färg, kontrastnivåer och typsnitt med webbläsarens inställningar
  • zooma in upp till 300 % utan att texten går utanför skärmen
  • navigera de flesta delar av webbplatsen med bara tangentbordet
  • lyssna på det mesta av webbplatsen med en skärmläsare (inklusive de senaste versionerna av JAWS, NVDA och VoiceOver)

 

Vi har också gjort webbplatsens text så enkel som möjligt att förstå.

AbilityNet ger råd om hur du lättare kan använda enheten om du har ett funktionshinder.

 

Hur lättillgänglig är webbplatsen?

Vi vet att vissa delar av denna webbplats inte är helt tillgängliga:

  • du kan inte modifiera rad- eller textavstånd
  • de flesta äldre PDF-dokument är inte fullt tillgängliga för skärmläsarprogram
  • vissa bilder och knappar som uppmanar till handling kan eventuellt inte ha ett beskrivande textalternativ
  • några av våra onlineblanketter är svåra att navigera med bara ett tangentbord
  • kartor har inte alternativt innehåll på sidan
  • vissa delar av sidorna uppfyller eventuellt inte färgkontrastkraven

 

Vad du ska göra om du inte har tillgång till delar av denna webbplats

Kontakta oss på uppgifterna nedan om du skulle behöva något innehåll på denna webbplats i ett mer lättillgängligt format, t.ex. PDF.
Mer lättillgängliga format kan omfatta: stor stil, lättläst format, ljudinspelning och punktskrift.:

 

Vi granskar din förfrågan och återkommer till dig inom tio dagar.

 

Rapportera tillgänglighetsproblem med denna webbplats

Vi strävar alltid efter att förbättra tillgängligheten på denna webbplats. Om du hittar några problem som inte anges på den här sidan eller anser att vi inte uppfyller tillgänglighetskraven, ska du kontakta:

 

Verkställighetsförfarande

Kommissionen för jämlikhet och mänskliga rättigheter (EHRC) är ansvariga för att verkställa den offentliga sektorns (webbplatser och mobila applikationer) (nr. 2) tillgänglighetsregler 2018 ("tillgänglighetsreglerna"). Om du inte är nöjd med hur vi behandlar ditt klagomål, ska du kontakta jämställdhetsrådgivnings- och supporttjänsten (EASS).

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

VisitBritain strävar efter att göra sin webbplats tillgänglig i enlighet med den offentliga sektorns (webbplatser och mobila applikationer) (nr. 2) tillgänglighetsregler 2018.

Denna webbplats överensstämmer till viss del med AA-kraven för webbtillgänglighetsriktlinjerna, version 2.1, med hänsyn till de överträdelser som anges nedan.

 

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande skäl.

 

Icke-överensstämmelse med tillgänglighetsregler

Vissa bilder har inte ett textalternativ, vilket betyder att användare med skärmläsare för närvarande inte har tillgång till denna information. Detta uppfyller inte framgångskriterium 1.1.1 (innehåll utan text) i WCAG 2.1. Vi planerar att lägga till textalternativ till alla bilder senast den 23 september 2020.

Viss text har inte tillräcklig färgkontrast, vilket kan göra det svårt för användare med nedsatt syn att skilja förgrunden från bakgrunden. Detta uppfyller inte framgångskriterium 1.4.3 om kontrast (minimum) i WCAG 2.1. Vi planerar att ändra färgkontrasten senast den 23 september 2020.

Några av våra hyperlänkar saknar meningsfulla beskrivningar, vilket gör att användare med skärmläsare kan ha svårt att förstå innehållets innebörd. Detta uppfyller inte framgångskriterium 2.4.4 om länkarnas syfte i WCAG 2.1. Vi planerar att lägga till beskrivande text senast den 23 september 2020.

Det är inte möjligt för användare att ändra textstorlek utan att delar av innehållet överlappar. Detta uppfyller inte framgångskriterium 1.4.4 (ändra textstorlek) i WCAG 2.1. Vi planerar att lägga till ändring av textstorlek senast den 23 september 2020.

Några av våra interaktiva blanketter är svåra att navigera med tangentbordet. Till exempel saknar vissa blankettkontroller en "etikett"-tagg. Detta uppfyller inte framgångskriterium 3.3.2 om etiketter och instruktioner i WCAG 2.1. Vi planerar att lägga till blankettetiketter senast den 23 september 2020.

Några av våra interaktiva delar, såsom kartor, är inte tillgängliga för användare med skärmläsare. Detta uppfyller inte framgångskriterium 1.1.1 om innehåll utan text i WCAG 2.1. Vi planerar att återskapa innehållet och göra det tillgängligt eller förse ett alternativ på sidan senast den 23 september 2020.

Några av våra PDF- och Excel-dokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. De kan t.ex. inte vara utformade för att vara tillämpliga med en skärmläsare. Detta uppfyller inte framgångskriterium 4.1.2 (namn, roll, värde) i WCAG 2.1. Vi planerar att antingen åtgärda dessa eller ersätta dem med tillgängliga HTML-sidor senast den 23 september 2020.

När vi publicerar ny text och visuellt innehåll, former, kartor eller dokument, kommer vi att försäkra att tillgänglighetskraven uppfylls. Om vi avser att bevara innehållet på vår hemsida efter den 23 september 2020, kommer vi se till att kraven har uppfyllts senast detta datum.

 

Oproportionerlig börda

Vi anser att inga av tillgänglighetskraven för närvarande innebär en oproportionerligt stor börda för vår organisation, och vi arbetar för att hantera alla överträdelser senast den 23 september 2020.

 

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetsregler

PDF-filer och andra dokument

Många av våra äldre PDF- och Excel-dokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. De kan t.ex. inte vara utformade för att vara tillämpliga med en skärmläsare. Detta uppfyller inte framgångskriterium 4.1.2 (namn, roll, värde) i WCAG 2.1.

Några av våra PDF- och Word-dokument är viktiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi har till exempel PDF-filer med information om hur användare kan få åtkomst till våra tjänster, och blanketter som publiceras som Word-dokument. Vi planerar att antingen åtgärda dessa eller ersätta dem med tillgängliga HTML-sidor senast den 23 september 2020.

Tillgänglighetsreglerna kräver inte att vi behöver ändra PDF-filer eller andra dokument som publicerades före den 23 september 2018 såvida de inte är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster.

 

Live-video

Live-videoströmningarna har inga titlar. Detta uppfyller inte framgångskriterium 1.2.4 (titlar - live) i WCAG 2.1.

Vi planerar inte att lägga till titlar för live-videoströmningar eftersom live-video är befriat från att uppfylla tillgänglighetsreglerna.

 

Hur vi testade denna webbplats

Denna webbplats testas regelbundet. Testerna utförs med hjälp av tillgänglighetsverktyget Monsido.

Vi testade webbplatsens huvudplattform som finns tillgänglig på www.visitbritain.com

 

Vad vi gör för att förbättra tillgänglighet

Vi har skapat en arbetsgrupp för digital tillgänglighet som leder projektet om att förbättra vår webbplats och göra den mer tillgänglig.
Vi har identifierat utmaningarna och arbetar för att lösa dem senast den 23 september 2020.

Detta meddelande publicerades den 23 september 2019. Den senaste uppdateringen gjordes den 13 november 2019.