Hennes Majestät Drottning Elizabeth II Läs mer om händelser till följd av drottningens bortgång

Användningsvillkor

Användningsvillkoren nedan gäller din tillgång till och användning av webbplatser som ägs och / eller drivs av British Tourist Authority ("BTA", "vi" eller "oss"), ett lagstadgat organ som bildats enligt Development of Tourism Act 1969, och som inkluderar webbplatser som görs tillgängliga för dig under varumärkena "Visit Britain" och ”VisitEngland".

Åtkomst och / eller användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av dessa användningsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att tidvis göra ändringar i dessa användningsvillkor och din fortsatta användning av webbplatsen kommer att utgöra ditt godkännande av eventuella ändringar som görs.

Samtidigt som vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt ges inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, om dess riktighet och vi tar inget ansvar för eventuella fel eller brister.

 

Användning av webbplatsen sker på egen risk. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av affärer eller förlust av vinst) som uppstår genom kontrakt, skadestånd eller annat på grund av användning av eller oförmåga att använda denna webbplats eller något material som finns på den, eller på grund av handlingar eller beslut som följd av användning av denna webbplats eller något sådant material.

 

Vi tar inget ansvar för eventuella tredje parters verktyg, produkter eller innehåll som visas eller görs tillgängliga för dig på våra webbplatser eller för någon tredje parts webbplats som länkas till från våra webbplatser via eventuella hyperlänkar, baneroller, knappar eller annan sådan funktionalitet. Sådana länkar till tredje parters webbplatser tillhandahålls i bekvämlighetssyfte i "befintligt skick" utan garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, för informationen som tillhandahålls på eventuella tredje parters webbplatser.

 

 Om något av dessa villkor avgörs vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt ogenomförbart på grund av lagen i någon stat eller land där dessa villkor är avsedda att vara effektiva ska det, i den omfattning och inom den jurisdiktion där detta begrepp är olagligt, ogiltigt eller icke-verkställbart, avskiljas och tas bort från den aktuella klausulen och de återstående villkor skall kvarstå, förbli i full kraft och verkan och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

 

 Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.

 

Tillgänglighet till våra webbplatser

Vi har utvecklat denna webbplats för att tjäna största möjliga publik genom att tillgodose behoven hos människor och system med olika förmågor. Webbplatsen överensstämmer med initiativet för webbtillgänglighet, Web Accessibility Initiative of the World Wide Web Consortium, 2,0 Level AA.

Användbara webbplatser:
Standarder för tillgänglighet: W3C Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA

 

Upphovsrättsmeddelande

 

Om inte annat anges, ägs upphovsrätten och andra rättigheter till allt material på denna webbplats av oss.

 

Det är tillåtet att skriva ut och ladda ner utdrag från webbplatsen på följande villkor: 
  
a. Användning av dokument och tillhörande grafik på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och / eller för personligt, icke-kommersiellt bruk, 

 

b. Kopior av dessa sidor som sparats på disk eller något annat lagringsmedium får endast användas i syfte att visas på nytt vid ett senare tillfälle eller för att skriva ut utdrag för personligt, icke-kommersiellt bruk, 

 

c. Inga dokument eller samhörande grafik på denna webbplats får ändras på något sätt, 

 

d. Grafik på denna webbplats får inte användas separat från tillhörande text, 
  
e. Upphovsrättsmeddelande (© British Tourist Authority 2016) måste ingå i alla kopior, 

 

f. Ingen del av denna webbplats får reproduceras eller lagras på någon annan webbplats utan vårt skriftliga medgivande.

 

Vår närvaro på sociala medier

Vi har konton på sociala medier såsom Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook och Flickr. 

 

Vi välkomnar dina kommentarer eller frågor om våra sociala medier och vi uppmuntrar öppen debatt. 

Men vi ber att våra anhängare följer god praxis för att säkerställa att vår sida uppfyller de lagar och förordningar som reglerar offentlig förvaltning, samt för att skapa en välkomnande miljö för alla våra anhängare. 

Därför tar vi bort kommentarer som: 

 • innehåller svordomar, kränkande, stötande eller obscent språk 
 • gör potentiellt ärekränkande uttalanden 
 • utgör skräppost eller marknadsför produkter, med undantag av evenemang, publikationer eller liknande saker som har direkt betydelse för oss 
 • innehåller material som potentiellt är konfidentiellt, kommersiellt känsligt eller som kan orsaka personligt lidande eller förlust 
 • har utformats för att störa sidans administratör eller andra användare.
 • Vi kan utan förvarning avlägsna vilka som helst inlägg som bryter mot ovan regler, och vårt beslut ska då anses slutgiltigt. Vi kommer inte att redigera dina kommentarer. 

Användargenererat innehåll 

Allt användargenererat innehåll såsom skriftligt innehåll, inklusive bloggar, bilder, ljud- eller videoinnehåll, som publicerats eller laddats upp av dig till våra webbplatser är föremål för moderering. 

Riktlinjer för moderering
”Förhandsmoderering" betyder att kommentarer inte publiceras omedelbart; de kontrolleras först av moderatorer. Moderatorer övervakar webbplatsen under kontorstid, måndag till fredag, och ämnar att bearbeta kommentarer så snabbt som möjligt. 

Detta handlar inte om censurera dina åsikter. Syftet är att säkerställa att diskussionen är rättvis, inklusiv, relevant och konstruktiv. Moderering kommer inte att användas för att undertrycka legitima, motiverade diskussioner om frågorna i det här dokumentet. 

Normalt sett godkänner vi att kommentarer publiceras så länge som de: 

 • respekterar andra människor inte är av uppsåtlig eller stötande karaktär och inte utgör ett personligt angrepp på en persons karaktär 
 • inte väcker hat på grund av ras, religion, kön, nationalitet eller sexualitet eller annan personlig egenskap 
 • inte inbegriper svordomar, hatspråk eller obscena uttryck 
 • inte avslöjar personuppgifter såsom privata adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra onlinerelaterade kontaktuppgifter 
 • inte bryter mot lagen – detta inkluderar ärekränkning, urskuldande av olaglig verksamhet och att bryta mot upphovsrättslagar 
 • är tämligen koncisa och inte utgör skräppost 
 • inte annonserar för kommersiella produkter och tjänster – du kan nämna relevanta produkter och tjänster så länge de stödjer din kommentar 
 • inte imiterar eller gör falskt anspråk på att representera en person eller organisation 
 • läggs upp eller publiceras på engelska – tyvärr har vi för närvarande inte resurser för att moderera kommentarer på andra språk 
 • handlar om ämnet i fråga. Skicka inte meddelanden som inte har något att göra med denna kanal 
 • Om du är 16 år eller yngre, be om din förälders / målsmans tillstånd innan du lägger upp en kommentar. Användare utan detta godkännande får inte delta eller tillhandahålla oss personlig information 

Vi förbehåller oss rätten att ta bort användargenererat innehåll när som helst. Där vi väljer att inte publicera en kommentar av en annan anledning än de som anges ovan kommer vi att svara användaren via e-post för att förklara anledningen och be dem att göra lämpliga ändringar så att det användargenererade innehållet kan omprövas för publicering på våra sidor. 

Upphovsrätten till originaltexterna och upphovsrätten till alla kommentarer förblir med deras respektive författare.

Om du vill kontakta oss i ett officiellt ärende, besök sidan ”kontakta oss” på vår webbsida. 

 

Informationsfrihet

Freedom of Information Act 2000 ger allmänheten rätt att få tillgång till information som innehas av offentliga myndigheter. 

Sidan ”Om oss" på vår hemsida innehåller information om oss som organisation, inklusive våra roller, ansvarsområden, organisationsstruktur samt vår styrelse.

Om den information du söker inte finns tillgänglig på vår webbsida, maila foi@visitbritain.org