Hälsa och Personlig Säkerhet

I en nödsituation

Vad gör du i en nödsituation?

Ring 999 för att komma till polis, brandkår eller ambulans. 

Utefter kusterna sätter detta nummer dig även i förbindelse med den frivilliga kustbevakningens sjöräddningstjänst: Royal National Lifeboat Institute.

Samtalen är gratis från alla telefonkiosker eller privata telefoner, men de bör endast göras i ett verklig nödsituation.