Inträde till Storbritannien

Besöka Storbritannien efter Brexit

Marcel, Le Corgi sitting on grass outside Hampton Court, London, England.

Brexit och övergångsperioden: Allt du behöver veta om att besöka Storbritannien fr.o.m. 1 januari 2021

Gå in på den brittiska regeringens officiella webbplats för uppdaterad information innan du reser.

 

ID-kort och visum

Ändras något för EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare?

Inga ändringar införs för resor till Storbritannien förrän tidigast 1 oktober 2021.

Före det datumet kan du, om du är medborgare i EU/EES eller Schweiz, fortsätta att resa till Storbritannien på semester eller för kortare vistelser utan visum.

Du måste resa med ett giltigt pass eller annat nationellt id-kort om du är medborgare i:

·        ett EU-medlemsland

·        Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.
 

Du kan inte använda ditt EES-id-kort eller schweiziska id-kort för resor till Storbritannien från 1 oktober 2021. Efter detta datum behöver du uppvisa ett giltigt pass för att komma in i Storbritannien. Du kan fortsätta att använda ditt nationella id-kort för inresa till Storbritannien fram till åtminstone 31 december 2025 om du:
 

·        har uppehållstillstånd (settled eller pre-settled status) enligt EU Settlement Scheme

·        har arbetstillstånd som gränsarbetare

·        är besökare med S2-intyg

·        är schweizisk tjänsteleverantör.

 

Kan medborgare från EU/EES/Schweiz fortfarande resa till Storbritannien med ett pass som går ut om mindre än sex månader?

Du kan fortfarande resa till Storbritannien med ett pass som går ut om mindre än sex månader. Ta reda på mer om inresor till Storbritannien.

 

Hur länge får EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare stanna i Storbritannien utan visum?

Om du är EU/EES-medborgare eller schweizisk medborgare kan du i nuläget fortsätta att resa till Storbritannien på semester eller för kortare vistelser utan visum. I de flesta fall kan du stanna i Storbritannien i upp till sex månader. Det är tillåtet att resa till Storbritannien flera gånger under den perioden, men det är inte tillåtet att faktiskt bosätta sig i Storbritannien genom att göra upprepade eller kontinuerliga besök. Du får inte arbeta eller ta del av allmänna medel. För närvarande får du inte studera i mer än 30 dagar. Vänligen se den brittiska regeringens officiella webbplats för närmare information.

 

Kan EU/EES-medborgare och schweiziska medborgare som besöker Storbritannien fortfarande använda eGates?

Du kan använda automatiska eGates på vissa flygplatser om du har en biometrisk symbol på framsidan av passet och är 12 år eller äldre. Det går vanligtvis snabbare att använda eGates. 

 

Kommer det att finnas ett ESTA-system som resenärer måste fylla i? Kommer ESTA-formuläret i så fall att kosta något?

Som en del av övergångsprogrammet, som sträcker sig fram till 2025, introducerar regeringen ett program för elektronisk reseauktorisering (Electronic Travel Authorisation, eTA) för att säkerställa att alla som reser till Storbritannien har tillstånd att göra det före inresa. Håll koll på uppdateringar som görs, eftersom detaljerna kring detta upplägg kommuniceras längre fram.

Regeringen introducerar eTA för besökare och passagerare som reser via Storbritannien och som för närvarande inte behöver ett visum för kortare vistelser eller som inte redan har invandringsstatus före resan.
 

Kan EU-medborgare bo och arbeta i Storbritannien efter att Brexit-övergången har avslutats?

Besök gov.uk för råd för EU-medborgare som är intresserade av att bo och arbeta i Storbritannien.

 

Ändras något för medborgare från ett land utanför EU/EES?

Inga ändringar införs för besökare från länder utanför EU/EES direkt efter övergångsperioden. Ta reda på om du behöver ansöka om visum för inresa till Storbritannien.

 

Skolbarn som besöker Storbritannien

Kommer gruppvisum för skolgrupper fortfarande att utfärdas?

Du hittar de senaste uppdateringarna om gruppvisum i regeringens riktlinjer för skolbarn som reser till Storbritannien i grupp.
 

Finns ”List of Travellers” fortfarande kvar?

Skolbarn som inte är EES-medborgare men som är bosatta i ett EES-land eller i Schweiz kommer fortsatt att kunna resa till Storbritannien under " the List of Travellers scheme" fram till och med 1 oktober 2021. Besök gov.uk for mer information.

Skolbarn som inte är EES-medborgare men som är bosatta i ett EES-land behöver inte visum om de besöker, eller reser genom, Storbritannien som del av en organiserad skolgrupp. Besök gov.uk för mer information.

 

Kommer barn som reser till Storbritannien på språkkurs/språkresa också behöva ha ett pass?

Ja, barn som reser till Storbritannien på språkkurs/språkresa behöver också ha pass.

 

Resor över gränsen och färjeterminaler

Vad händer vid gränskontroller/färjeterminaler efter Brexit?

Flyg: Flyget fortsätter som vanligt och du bör inte stöta på några problem vid säkerhetskontrollen.

Eurostar/tåg: Dina rättigheter som tågresenär påverkas inte när du reser mellan Storbritannien och EU. Det gäller både på inhemska resor och resor som korsar gränsen.

Färjor: EU:s regler för passagerares rättigheter är nu brittisk lag. Lagstiftningen fortsätter att skydda passagerare på färjor.

Du hittar mer information om resor och passagerares rättigheter samt vilka åtgärder som vidtas för att minimera störningar på den brittiska regeringens officiella informationssida.

 

Hur fungerar gränskontrollerna när passagerare kommer från Irland?

Den gemensamma resezonen (Common Travel Area, CTA) är ett mångårigt stående avtal mellan Storbritannien, kronbesittningarna (Jersey, Guernsey och Isle of Man) och Irland. Avtalet slöts innan både Storbritannien och Irland gick med i EU och är fristående från respektive EU-medlemskap. Det betyder att det inte utförs några rutinkontroller vid inresa till Storbritannien från Irland. Längs landsgränsen mellan Nordirland och Irland sker inga inresekontroller överhuvudtaget. Regeringen har ett fortsatt nära samarbete med CTA-partner för att underlätta legitima resor inom CTA samtidigt som de motarbetar missbruk av dessa regler. Du hittar mer information på sidan med vägledning för resor inom den gemensamma resezonen.

 

Är Kanalöarna, inklusive Jersey och Guernsey, undantagna från passkraven?

Kanalöarna, inklusive Jersey och Guernsey, ingår i den gemensamma resezonen (CTA) för Storbritannien och följer därför de ändringar och standarder för inresekontroll som gäller för Storbritannien.

 

Sjukvård för EU-medborgare som besöker Storbritannien

Förhandlingar om framtiden för ömsesidiga sjukvårdsavtal mellan Storbritannien och EU pågår. Läs den brittiska regeringens officiella vägledning där du hittar mer information och uppdateringar.

 

Vilka handlingar behöver EU-medborgare som besöker Storbritannien ha med sig?

För information om vad man behöver ta med sig när man besöker Storbritannien, vänligen se gov.uk.
 

Kommer EU-korten att fasas ut?

 

Titta på gov.uk för uppdateringar om vad som gäller efter 1 januari 2021. Observera att informationen om EU-kortet kommer från gov.uk, men gäller England specifikt. Tillgången till sjukvård i Skottland, Wales och Nordirland kan skilja sig åt, så se till att du kontrollerar relevanta webbplatser för mer information.

 

Behöver EU-medborgare reseförsäkring när de besöker Storbritannien?

Regeringen rekommenderar att den som besöker Storbritannien tecknar en reseförsäkring. Det betyder att du kan få tillbaka pengar från ditt försäkringsbolag för eventuella utlägg för sjukvård.

Kontrollera att din försäkring ger dig rätt till nödvändig sjukvård så att du kan få den behandling du behöver under vistelsen. Se till att du vet vad som gäller genom att titta på gov.uk innan du reser.

 

Resa med husdjur till och från Storbritannien

Kan EU-medborgare fortfarande ta med sig sina husdjur till Storbritannien?

De nuvarande hälsokraven för husdjur som förs in i Storbritannien från EU ändras inte den 1 januari 2021.

Du måste ha ett av följande dokument för att kunna ta med ditt husdjur till Storbritannien:

·        ett EU-husdjurspass (utfärdat i EU eller Storbritannien före 1 januari 2021)

·        ett AHC-hälsointyg som utfärdats i Storbritannien för resor till EU (kan användas i fyra månader efter utfärdandet)

·        ett brittiskt hälsointyg för husdjur (endast för resor inom Storbritannien).

 

Denna dokumentation krävs inte om du reser med ditt husdjur till Storbritannien från: 

·        Nordirland

·        Kanalöarna

·        Isle of Man.

Du måste resa via godkända rutter, så kontrollera rutterna noga innan du reser. Husdjurets dokument och chip kontrolleras vid inresa till Storbritannien. Andra regler gäller i Nordirland.

Om du reser med en ledarhund till Storbritannien från EU behöver du inte resa via godkända rutter. Däremot måste du i förväg informera inreseplatsen om att du reser med ledarhund för att rätt kontroller ska kunna utföras.

 

Du behöver inte resa via godkänd rutt om du reser till Storbritannien från:

·        andra riksdelar som ingår i Förenade kungariket (United Kingdom)

·        Kanalöarna

·        Isle of Man

·        republiken Irland.

Prata med din veterinär om vilka förberedelser du behöver göra innan du kan resa från dessa platser.

Läs mer om att resa till Europa med husdjur, inklusive information om resor från länder där det finns bandmask.

 

Ta med gods till Storbritannien

Vad får besökare ta med sig till Storbritannien?

Vad du får ta med till Storbritannien beror på om du reser från ett EU-land eller från ett land utanför EU. Besök den brittiska regeringens officiella webbplats för mer information om att föra in varor i Storbritannien.

 

Köra bil i Storbritannien

Får besökare utan brittiskt körkort fortfarande köra bil i Storbritannien?

Du får köra bil i Storbritannien även om du inte har ett brittiskt körkort. Du behöver inte ha ett internationellt körkort.

 

Vilka krav ställs på besökare med fordon utan brittisk bilförsäkring?

Om du har en bilförsäkring som utfärdats i EU, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien eller Schweiz behöver du inte ha ett grönt kort för godkänd försäkring. Rekommendationen är dock att ta med annat giltigt försäkringsbevis.

 

För att andra försäkringsbevis ska vara giltiga måste de vara utfärdade av försäkringsbolaget och innehålla följande uppgifter:

·        namnet på försäkringstagaren

·        registreringsnumret eller annan identifierande del av fordonet

·        försäkringsperioden.

Kontakta ditt försäkringsbolag före resan.

Olika regler kan gälla om ditt fordon är försäkrat i ett land utanför EU, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien eller Schweiz. Det beror på om ditt land är medlem i Gröna Kort-systemet.

Om ditt land ingår i systemet måste du ha med ditt gröna kort.

Om ditt land inte ingår måste ditt fordon ha en brittisk bilförsäkring.

 

Använda mobiltelefoner i Storbritannien

Kan besökare från EU använda sina mobiltelefoner i Storbritannien?

Samtal, sms och mobildata kostar lika mycket i Storbritannien som i EU om du har ett SIM-kort som utfärdats av ett mobilnätverk från ett EU- eller EES-land.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev