Inträde till Storbritannien

Tull

Brittiska tullregler

Du kan ta med dig visst gods från utlandet utan att betala brittisk skatt eller tullavgift så länge som det är för ditt personliga bruk. Men det beror på typen av gods du tar in i landet och var du kommer ifrån.

Om du reser till Storbritannien från EU kan du ta med dig en obegränsad mängd av de flesta varor (som t.ex. cigaretter och alkohol) för eget bruk utan att behöva betala skatt eller tullavgift. Denna lagstiftning gäller inte för en del nya medlemsländer; kontrollera hela regelverket här om du är osäker.

Om du reser till Storbritannien från utanför EU, får du ta in en viss mängd gods, som t.ex. alkohol, tobak, parfymer eller souvenirer för eget bruk eller som gåvor. Din personliga tillåtna mängd är upp till 1 liter sprit, 200 cigaretter och annat gods upp till ett värde av 390,00 pund. 

Läs mer om brittiska tullregler här

 

Återbetalning av VAT (MOMS)

Resenärer som inte är EU-medborgare kan vid avresa anhålla om återbetalning av moms på gods som inhandlats i Storbritannien. 

Läs mer om återbetalning av moms och tax-free shopping här.