Hennes Majestät Drottning Elizabeth II Läs mer om händelser till följd av drottningens bortgång

Praktisk Information

Vikt och mått

Drinking a pint, Leadenhall Market, London, England

Storbritannien använder officiellt metersystemet i likhet med övriga Europa. Emellertid används också fortfarande de traditionella brittiska måttenheterna, speciellt för vägavstånd som mäts i miles. Brittiska pints och gallons är 20 % större än de i USA. Så räknar du om måtten:

 

Brittiska mått till meter

•          1 inch = 2.5 cm

•          1 foot = 30 cm

•          1 mile = 1.6 km

•          1 ounce = 28 gram

•          1 pound = 454 gram

•          1 pint = 0.6 liter

•          1 gallon = 4.6 liter

 

Meter till brittiska måttenheter

•          1 millimeter = 0.04 inch

•          1 centimeter = 0.4 inch

•          1 meter = 3 feet 3 inches

•          1 kilometer = 0.6 mile

•          1 gram = 0.04 ounce

•          1 kilogram = 2.2 pounds