Vilkår og betingelser for – VisitBritains Downton Abbey kampagne (”konkurrence”)

Arrangøren af denne konkurrence er British Tourist Authority, en lovmæssig instans, der er indeholdt i den britiske lov om udvikling af turisme af 1969, med deres kontor på 151 Buckingham Palace Road, Victoria, London SW1W 9SZ Storbritannien (“Arrangøren”).

 

1. Sådan deltager du

For at deltage i denne konkurrence gå til visitbritain.dk/konkurrence og udfyld formularen og tryk ’send’ (Omkostningerne for at deltage i denne konkurrence kan varierer afhængig af din internetudbyder).

Alle deltagere skal inkludere deres for- og efternavn samt e-mailadresse.

Deltagerformularer med ufuldstændig information, forkert stavede, ugyldige eller uforståelige, er ugyldige og vil ikke blive optaget i denne konkurrence.

Tilmelding til konkurrencen er begrænset til én tilmelding per person.

 

2. Start- og slutdato

Konkurrencen er åben for tilmelding fra kl. 10:00 den 24. september 2019, og sidste frist for tilmelding er kl. 23:59 den 31. oktober 2019. Eventuelle tilmeldinger, som modtages efter fristens udløb, vil ikke blive accepteret. Arrangøren påtager sig intet ansvar for online-tilmeldinger, som ikke er modtaget, eller forsinkelser i at modtage eller levere online-tilmeldinger.

 

3. Sådan kåres vinderen

For at deltage i konkurrencen skal deltagerne besvare følgende spørgsmål: "med maks 200 ord: "Fortæl hvordan du helst vil tilbringe en langweekend i London og hvorfor netop du fortjener at vinde", udfylde alle personlige oplysninger og acceptere konkurrencens vilkår og betingelser.

Konkurrencen afgøres ud fra svaret din kreativitet og dygtighed afgøre om du har vundet. Hvert bidrag blive individuelt vurderet på grundlag af originalitet, kreativitet og humoristisk sans. Lodtrækningen finder sted omkring den 8. november 2019 i arrangørens lokaler.

Arrangørens afgørelse er endelig, og ingen korrespondance vil blive indgået med hensyn til udfaldet af præmietildelingen.

 

4. Præmie

Der er én præmie på højkant. Præmien består af:

 

Rejsen skal bookes senest 31 marts 2020.

Præmiepakken inkluderer ikke:

  • Omkostningerne af egen rejseforsikring
  • Visum (hvor det kræves)
  • Alle andre udgifter på turen, herunder, uden begrænsning, måltider og drikkepenge.

    Den samlede værdi af præmien udgør ca. DKK 18 000 baseret på flyvninger fra København** Evt. gevinstskat betales af vinderen.

 

5. Betingelser og begrænsninger

Konkurrencen er åben for indbyggere der er bosat i Danmark, som er i alderen 18 år eller derover, bortset fra ansatte hos arrangøren eller enhver partner/agentur forbundet med denne konkurrence, (samlet med arrangøren, ”Konkurrenceenhederne”) eller familie af personale, der arbejder for nogen af disse organisationer. Arrangøren forbeholder sig ret til at verificere berettigelsen af deltagerne, og eventuelle deltagere og/eller vinder(e) vil automatisk blive diskvalificeret, hvis de ikke er i fuld overensstemmelse med kriterierne for at deltage i denne konkurrence.

 

6. Sådan ved du om du har vundet

Vinderen får direkte besked inden den 30. november 2019 af arrangøren og/eller arrangørens udpegede præmieleverandør med e-mail på den e-mailadresse, vinderen oplyste, da vinderen deltog i konkurrencen.

Vinderen skal svare på e-mail-meddelelsen og bekræfte, at han eller hun accepterer præmien, inden for fem (5) dage og fremlægge dokumentation for ID og hans eller hendes fulde postadresse. Arrangøren påtager sig intet ansvar for sene svar. I tilfælde af, at vinderen ikke svarer på vindermeddelelsen og/eller giver alle ønskede oplysninger vedr. præmieuddelingen inden for den fastsatte tidsramme, vil vinderen miste sin ret til præmien, og arrangøren vil have ret til at vælge en alternativ vinder af præmien.

 

7. Generelle betingelser

7.1 Præmien kan ikke overdrages, refunderes, byttes og eller udbetales som kontanter, hverken helt eller delvist. Præmien er afhængig af tilgængelighed, og arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte hele eller en del af præmien med en af samme eller større værdi. Alle omkostninger og diverse udgifter, der ikke udtrykkeligt er medtaget som en del af præmien, er vinderens eget ansvar.

Eventuelle omkostninger og diverse udgifter, som vinderen og i givet fald enhver ledsagende gæst, der ikke specifikt er opført som inkluderet som en del af præmien, skal udelukkende betales af vinderen og i givet fald enhver eventuel ledsagende gæst.

7.2 Arrangøren forbeholder sig ret til at afslutte, ændre eller forlænge denne konkurrence i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder uden for dens kontrol, som påvirker dens evne til at afholde konkurrencen. Hvor præmien inkluderer billetter til arrangementer og/eller oplevelser, som organiseres og afholdes af tredjeparter, skal vinderen og eventuelle ledsagende gæster overholde alle vilkår og betingelser for sådanne arrangører.

7.3 Vinderen og en eventuel ledsagende gæst kan blive påkrævet at tage del i en hvilken som helst omtale i forbindelse med denne konkurrence og accepterer at samarbejde med alle rimelige anmodninger fra arrangøren, medmindre dette er forbudt ved lov. Arrangøren forbeholder sig ret til at offentliggøre oplysninger om vinderen på sin offentligt tilgængelige hjemmeside eller digitale platforme.

7.4 Hvis deltagerne udfylder de relevante felter på tilmeldingsblanketten, vil deres oplysninger blive tilbageholdt af arrangøren. Arrangøren vil gemme og behandle deltagernes oplysninger i overensstemmelse med sin egen privatlivspolitik: www.visitbritain.com/dk/da/politik-om-beskyttelse-af-personlige-oplysninger

7.5 Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren at fritage og uskadeligholde konkurrenceenhederne og hver af deres respektive direktører, ledere, medarbejdere, agenter, efterfølgere og erhververe (”Frigjorte parter”) fra og mod alle krav, erstatningsansvar, omkostninger (herunder advokatsalærer), tab, skader, bøder eller personskader (op til og med legemsbeskadigelse og død) af enhver art, der udspringer af eller i forbindelse med: (i) deltagerens deltagelse i konkurrencen (inklusive rejse til/fra enhver konkurrencerelateret aktivitet); (ii) enhver accept, besiddelse, misbrug eller brug af en præmie (herunder, men ikke begrænset til, tab, skader på ejendom eller personskade på deltageren eller en anden persons udstyr eller anden ejendom, eller til deres person, herunder dem, der følger af enhver rejse til/fra enhver præmierelateret begivenhed eller aktivitet); (iii) de frigjorte parters krænkelse af retten til reklame eller privatlivets fred, påstande om ærekrænkelse eller skildring i et falsk lys eller baseret på nogen påstand om krænkelse af intellektuel ejendomsret; og (iv) typografiske, menneskelige eller en anden type fejl i trykning, udbud, udvælgelse, drift eller annoncering af enhver konkurrencerelateret aktivitet og/eller præmie.

7.6 Reglerne i denne konkurrence skal være reguleret af og tolkes i henhold til engelsk lov, og den engelske domstol har eksklusiv jurisdiktion i forhold til eventuelle tvister i forbindelse hermed.

 

For mere information, eller hvis du har spørgsmål vedr. denne konkurrence, kan du kontakte konkurrence@visitbritain.org

United International Pictures AB, dets moderselskab, associerede selskaber og datterselskaber er ikke ansvarlige for promoveringen, administrationen eller udførelsen af denne konkurrence.