Villkor för VisitBritains Downton Abbey- kampanj (”Tävling”)

Tävlingens arrangör är British Tourist Authority, ett lagstadgat organ som bildats enligt Development of Tourism Act 1969 och har följande adress: 151 Buckingham Palace Road, Victoria, London SW1W 9SZ Storbritannien (“Arrangören”).

 

1. Så här deltar du

För att delta i denna tävling ska du gå till www.visitbritain.se/tavling, fylla i tävlingsformuläret och trycka på ”skicka”.

Samtliga deltagare måste inkludera deras för- och efternamn samt e-mail.

Deltagarformulär med ofullständig information räknas som ogiltiga och kommer inte att godkännas som tävlingsbidrag.

Endast ett bidrag per person tillåts.

 

2. Start- och slutdatum

Tävlingen är öppen från och med 11 september 2019 och håller på fram till 23:59 den 31 oktober 2019. Vi tar inte emot bidrag som kommer in efter slutdatumet. Arrangören tar inte ansvar för onlinebidrag som inte registreras eller diverse fördröjningar under inskickning av onlinebidrag.

 

3. Så utses vinnaren

För att delta i tävlingen ska deltagarna besvara följande fråga ”I vilket brittiskt grevskap utspelar sig Downton Abbey?” samt motivera med högst 200 ord: ”Hur skulle du helst vilja spendera en långhelg i London och varför förtjänar du att vinna?”, fylla i samtliga kontaktuppgifter samt godkänna tävlingens regler och villkor.

Det är din kreativitet och skicklighet som avgör, inte slumpen. Varje bidrag kommer att dömas individuellt baserat på originalitet, kreativitet och humor. Vinnaren kommer att utses den eller runt den 8 november 2019 i Arrangörens lokaler.

Arrangörens beslut är slutgiltigt och korrespondens av något slag kommer inte att påverka tävlingens utfall.

 

4. Vinst

Tävlingens pris består av:

 

Resan måste bokas innan 31 mars 2020.

Tävlingens pris inkluderar inte:

  • Kostnad för egen reseförsäkring
  • Visum (om det behövs)
  • Utgifter under resans gång, till exempel transporter, måltider och dricks.

Resans totala värde är ungefär 25000 SEK. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

 

5. Restriktioner och begränsningar

Tävlingen är öppen för personer som bor i Sverige och är över 18 år gamla, förutom anställda hos Arrangören, samarbetspartners, filialer, eller annan partner/agentur kopplad till Tävlingen (som tillsammans med arrangören kallas “Tävlingsenheter”), eller familjemedlemmar till anställda vid någon av dessa organisationer. Arrangören har rätt att kontrollera behörigheten hos de tävlande och om någon av dem, inklusive vinnaren, visar sig inte motsvara kriterierna diskvalificeras denne automatiskt.

 

6. Så får du reda på om du har vunnit

Vinnaren kommer att meddelas innan den 30 november 2019 av Arrangören via e-post till den e-postadress vinnaren angav när han eller hon skickade in sitt bidrag.

Vinnaren måste svara på detta e-postmeddelande inom fem (5) dagar och bekräfta att han eller hon vill ta emot priset, samt bifoga bevis på legitimation och fullständig adress. Arrangören tar ej ansvar för sena svar. Om vinnaren inte svarar på e-postmeddelandet eller inte tillhandahåller informationen som behövs för att ta emot priset inom den angivna tidsramen frånsäger sig denne rätten till priset och Arrangören har då rätt att utse en annan vinnare.

 

7. Generella betingelser

7.1 Priset går inte att föra över till någon annan, bytas eller växlas in mot pengar, varken helt eller delvis. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören har rätt att byta ut det, antingen i sin helhet eller delar av det, mot ett pris av samma eller högre värde. Alla kostnader, oförutsedda utgifter och annat som inte nämns i dessa Villkor står vinnaren, samt eventuell medresenär, för helt själv för själv.

7.2 Arrangören har rätt att avbryta, ändra, eller förlänga tävlingen om händelser bortom deras kontroll skulle påverka tävlingens drift. I de fall där priset inkluderar biljetter till olika evenemang och upplevelser organiserade av tredjeparter måste vinnaren och eventuell gäst uppfylla eventuella villkor från tredjeparten.

7.3 Vinnaren samt eventuell gäst kan behöva delta i eventuella publicitetsuppdrag i anknytning till tävlingen samt ställa upp på andra önskemål Arrangören kan ha, såvida de inte är olagliga. Arrangören har rätt att publicera information om vinnaren på sin webbsida eller på digitala plattformer.

7.4 Arrangören lagrar den information de deltagande anger i samband med sitt inskickade bidrag. Arrangören lagrar och bearbetar de deltagandes information enligt sin egna sekretesspolicy: www.visitbritain.com/se/sv/sekretesspolicy 

7.5 Tävlingens deltagare går med på att hålla tävlingsenheterna och alla deras chefer, tjänstepersoner, anställda, agenter, efterträdare och anförtrodda (”Frigjorda parter”) skadeslösa och ansvarsfria från alla fordringar, kostnader, (inklusive advokatkostnader), förluster, skador, böter, personskador (till och med eller inklusive kroppsskador och dödsfall) eller ansvar som uppkommer av: (i) deltagares deltagande i tävlingen (inklusive resa till/från en tävlingsaktivitet); (ii) felaktigt brukande av något pris (inklusive, utan undantag, förluster, skador eller personskador hos de deltagande, deras utrustning eller annan egendom, eller andra personskador vid resa till/från en aktivitet kopplad till priset); (iii) de Frigjorda parternas överträdelse av publicets- eller sekretessrättigheter, yrkande av felaktig skildring eller baserad på kränkning av immaterialrätt; samt (iv) feltryck eller andra misstag i tryckning av, urval, drift eller kungörande som har med tävlingen och dess pris att göra.

7.6 Tävlingsreglerna är i enlighet med engelsk lagstiftning och skulle dispyter uppstå kommer de att avgöras i engelsk domstol.

 

Kontakta tavling@visitbritain.org för mer information eller om du har frågor angående tävlingen.

United International Pictures AB, dess moderbolag, samarbetspartners och filialer är inte ansvariga för denna tävlings administration eller marknadsföring.